Scroll to top

Flyktingmottagande


Skola och arbete

Skola och arbete

När kriget i Ukraina hade pågått i en månad…

Sjung med nya vänner

Sjung med nya vänner

År 2018 bjöd Taizékommuniteten och lokala församlingar in till…

”Människor är inte spelpjäser”

”Människor är inte spelpjäser”

Jan Egeland, generalsekreterare i Flyktinghjelpen (Norwegian Refugee Council, NRC),…

Över alla gränser

Över alla gränser

Vad menar vi när vi talar om internationell och...

Migrationens teologi

Migrationens teologi

Vad händer när migration blir ett normaltillstånd? Det är...

Mod att pröva sig fram

Mod att pröva sig fram

Christina Byström, Johanna Linder m fl: Framtiden bor hos…

En ny sammanhållning

En ny sammanhållning

Kerstin Arthur-Nilson (efterord av Vibeke Olsson): Snitslad bana (GAudete…

Vägen hit

Vägen hit

När Övre Älvdals församling fylldes med människor på flykt...