Scroll to top

Malmö: Nya vänskaper, ökad förståelse

Språkvännerna Anna-Lotta och Enas. Bild: Sawa Tillsammans

Sofia Morgan, vad gör ni på Hela människan i Malmö?

Hela människan i Malmö är en förening där vi arbetar med kyrkornas gemensamma sociala insatser. Vi har sju huvudmän – Svenska kyrkan i Malmö, Malmö Pingstförsamling, Betaniakyrkan som tillhör EFS, Stadionkyrkan och Wesleykyrkan som båda tillhör Equmeniakyrkan, Korskyrkan, C3 Church och så Hyllie Park kyrkan och Immanuelskyrkan som båda tillhör Evangeliska frikyrkan. Vårt uppdrag är att väcka intresse för socialt och diakonalt arbete för och tillsammans med människor i utsatta livssituationer och att skapa förutsättningar för det. Under 2022 arbetade vi särskilt med att utveckla vårt arbete för att bygga broar mellan etablerade och nya svenskar och för att inkludera nyanlända i samhället.

Vad sökte ni bidrag till?

En av våra verksamheter är Sawa Tillsammans. Vi arbetar för att öppna vägar in i samhället för nyanlända och asylsökande och för att föra samman människor som är nya i Sverige och människor som har bott här länge. Syftet med Sawa Tillsammans är att skapa tvärkulturella möten och ge stöd till människor som är nya i Sverige.

Samhällsinformation. Bild: Sawa Tillsammans

Hur skapar ni mötena?

Två saker som Sawa Tillsammans arbetar med är Språkvänner och Peace Feast.

Peace Feast är en kulturfest med mat, musik och samtal som uppmuntrar alla som är med till tvärkulturella möten och ömsesidigt lärande. Vi arrangerar festerna tillsammans med lokala församlingar, och inbjudan går ut till församlingsmedlemmar och till människor som finns i församlingens närhet och som är nya i Sverige.

Hur fungerar Språkvänner?

Där för vi samman en som är ny i det svenska samhället med en som bott här länge. De träffas varannan vecka i ett halvår, och vi uppmuntrar dem till ömsesidigt lärande: språk, kulturer och bakgrunder. Under 2022 matchade vi 12 språkvänner. Nyanlända kvinnor som har små barn har ofta svårt att vara med på språkcaféer på kvällstid. En språkvän kan hjälpa dem att växa i det svenska språket och vara en social kontakt i svenska samhället. Våra språkvänner med svenska som modersmål har vi rekryterat i våra huvudmannaförsamlingar.

Under sommaren bjöd vi också in till ett knytkalas där alla språkvänner och deras familjer träffades i S:t Matteus kyrka.

Peace Feast i Malmö. Bild: Sawa Tillsammans

Ni samarbetar med en cricketklubb – hur kommer det sig?

Ja, i november bjöd vi in till en Peace Feast i Folkets hus i Lindängen tillsammans med Malmö Cricket Club. Vi ville sammanföra nya och etablerade svenskar som är med i antingen Malmö Cricket Club eller någon av våra huvudmannaförsamlingar. Tanken var att det skulle kunna leda till ömsesidigt lärande, och vi hoppades också på nya vänskaper och ökad förståelse och nyfikenhet för allas olika bakgrunder och länder. En från Malmö Cricket Club sa: ”Det finns klyftor mellan människorna i den här staden, och Peace Feast är ett sätt att överbrygga de klyftorna.”

print