Scroll to top

Stipendiatintervju


En interreligiös utbildning med lång tradition

Samtal i sjukhusmiljön

Samtal i sjukhusmiljön

Att dela ut stipendier för resor och projekt som...

”Det är spännande att bygga nytt”

”Det är spännande att bygga nytt”

Att dela ut stipendier för resor och projekt som...

”Man kommer människorna nära”

”Man kommer människorna nära”

Att dela ut stipendier för resor och projekt som...

”Finnas till hands och lyssna”

”Finnas till hands och lyssna”

Att dela ut stipendier för resor och projekt som...

”Det var så vackert”

”Det var så vackert”

Att dela ut stipendier för resor och projekt som...

Tidig religionsdialog

Tidig religionsdialog

Att dela ut stipendier för resor och projekt som...

”Vi har fått öva oss i att formulera tro”

”Vi har fått öva oss i att formulera tro”

Att dela ut stipendier för resor och projekt som...

Flickor blir synliga

Flickor blir synliga

Att dela ut stipendier för resor och projekt som...

”Be med oss för byggtillståndet”

”Be med oss för byggtillståndet”

Att dela ut stipendier för resor och projekt som...

”Se på nära håll”

”Se på nära håll”

Att dela ut stipendier för resor och projekt som...

Mångfald i vardagslivet

Mångfald i vardagslivet

Några år innan jag påbörjade mitt avhandlingsarbete var jag…

Positiva barndomsminnen

Positiva barndomsminnen

Att dela ut stipendier för resor och projekt som...

Egypten: ”Jag kände mig välkommen”

Egypten: ”Jag kände mig välkommen”

Att dela ut stipendier för resor och projekt som...

Sierra Leone: ”Ja, så är det här”

Sierra Leone: ”Ja, så är det här”

Marcus Olsson blev fascinerad av hur Freetowns kristna och...