Scroll to top

”Eftersom jag själv är flykting kan jag förstå”

Olga har fått arbete på MPCA-centret i Gdansk. Bild: Fundacja LWF w Polsce

Den 6 mars 2022 kom jag till Polen från Odessa. Jag var tvungen att fly från Ukraina och lämna mitt hem och mitt arbete för mina barns skull.

I Ukraina arbetade jag på en statlig bank, men jag har också erfarenhet av arbeta med flyktingar, för jag hjälpte internflyktingar från Donbas efter 2014.

Mina barn har anpassat sig till livet här i Polen, och jag skulle vilja stanna här, bo och arbeta här. Jag är tacksam över mitt arbete på MPCA[1] i Gdansk. Att få möjligheten att hjälpa andra och att känna att det jag gör är till nytta är viktigt för mig. Jag tror att jag eftersom jag själv är flykting kan förstå vad andra ukrainare behöver nu när de flyr undan kriget. Det här arbetet får mig att känna mig behövd – jag känner att människor behöver mig här.

Det jag är mest orolig över är om jag inte kommer att klara att försörja mina barn. Jag vill bara att de ska få ha ett normalt liv.

Den hjälp vi får här i Polen och från olika hjälporganisationer är helt avgörande för oss.

Olga, Odessa/Gdansk


[1] Multi-Purpose Cash Assistance Programme

print