Scroll to top

”Vi räknar bara till ett”

Årsmötesarbete på retreatcentret nära Budapest. Bild: Mária Takács

A World of Neighbours-nätverket har för andra gången hållit årsmöte, den här gången utanför Budapest. Arbetet har funnits längre – det började som En värld av grannar, ett program som kom till på Antje Jackeléns initiativ. När programmet avslutades bildades istället ett nätverk som fortsätter att samla människor som arbetar för och med flyktingar och migranter. Mer än 40 praktiker, forskare och nyckelpersoner från olika länder i Europa deltog i årsmötet, en ny styrelse valdes, och viktiga frågor fick diskuteras.

– Det blev en retreat, men också fest och intensivt nätverkande i tre dygn, säger Rikko Voorberg.

Han är teolog, bor med sin familj i Nederländerna, är en av nätverkets praktiker och står bakom bland annat PopUp Church i Nederländerna och Walk of Shame EU. Sedan ett år är han direktor för A World of Neighbours.

Just ordet ”årsmöte” tycks inte riktigt förslå när han ska beskriva vad han varit med om. Han säger att mötet i Budapest visade för honom att A World of Neighbours är det interreligiösa, europeiska nätverk det utger sig för att vara.

– Det är unikt och berörande att möta alla, att se vänskapsband knytas och att se förnyad hängivenhet till det viktiga arbete vi gör tillsammans och var och en för sig, säger han. Och platsen, med den här vackra naturen inpå knuten, bidrog till att skapa närhet och förtrolighet. 

Rikko Voorberg. Bild: Eljee Bergwerff

”Vi får inte överge dem”

Mötet hölls på retreatcentret Béthel utanför Budapest, och nätverkets ungerska praktiker var värdar.

En viktig del av årsmötesprogrammet var besök i lokala praktikers egna verksamheter. Det fick särskilt betydelse just i år. Ungern har en rik migrationshistoria. Den står i stark kontrast till de kontroversiella invandringslagar och den främlingsfientlighet som har fått både luft och makt det senaste decenniet.

– Vi insåg hur viktigt det är att visa stöd för de människor som arbetar för ett medmänskligt, inkluderande samhälle, säger Rikko Voorberg. Vi får inte överge dem. De arbetar under mycket svåra förhållanden.

Presentation under årsmötesdagarna. Bild: Mária Takács

Samverkan och utbyte

Sedan Svenska kyrkans program En värld av grannar avslutades våren 2022 har nätverket A World of Neighbours arbetat mycket med att etablera en egen organisation. Det har varit viktigt att hitta former för kollektivt lärande och stödgrupper liksom att sätta upp säkra digitala plattformar så att praktiker enkelt kan samverka i projekt och dela information med varandra. Med en bra grund på plats beslutade årsmötet att framöver prioritera fem områden. Stödgrupperna ska vidareutvecklas. Nätverket ska tillhandahålla specialistkompetens som praktiker efterfrågar, exempelvis inom påverkansarbete och juridik. Det ska stärka sin interreligiösa identitet och utveckla det interreligiösa arbetet, och det ska arbeta för att underlätta och vidareutveckla samverkan och utbyte. Och så ska det arbeta med så kallad storytelling.

– Det är kombinationen av de fem som kännetecknar vårt nätverk och som gör att vi kommer att växa, säger Rikko Voorberg.

Många små handlingar

A World of Neighbours vision är ett medmänskligt och välkomnande Europa, ett samhälle där människor lär av varandra och lever i fred.

Det låter som ett paradis på jorden. Omöjligt att förverkliga.

Rikko Voorberg säger att vi inte får glömma effekten av många små handlingar.

– I A World of Neighbours räknar vi bara till ”ett”. En enda person räcker. Om denna enda persons liv förändras har vi nått vårt mål. Och när ytterligare en persons liv förändras, så ackumuleras kraften. Eller som det judiska ordspråket säger: ”Det är inte upp till dig att slutföra arbetet, men du är inte heller fri att avstå från det.”

___

A World of Neighbours är ett interreligiöst, europeiskt nätverk som samlar människor som arbetar med och för människor på flykt. En viktig del av arbetet består av att hålla kontakt i små hemgrupper för att stärka varandra i arbetet, ge varandra stöd och sprida och ta del av så kallad best practice. Nätverket anordnar öppna föreläsningar och har också ett forskarnätverk.

Nätverket får ekonomiskt stöd av Lunds Missionsällskap.

print