Scroll to top

Om oss

Uppdrag Mission

Missionsuppdraget i vår tid bygger på dialog och interreligiösa möten, långt från doktriner och regelverk men nära tron på människor och deras förmåga. Det är de rörelserna vi följer i vår tidskrift. Det första numret kom ut 1846, och sitt nuvarande namn, Uppdrag Mission, fick den 2011.
Uppdrag Mission ges ut av Lunds Missionssällskap, LMS, i samarbete med Act Svenska kyrkan.
Välkommen att läsa och bli inspirerad!

Missionshistoria i 175 nedslag: Att med glädje förkunna

Missionshistoria i 175 nedslag: Att med glädje förkunna

Hur har Svenska kyrkans missionsuppdrag vuxit fram till det som många nu känner som Act Svenska kyrkan? Här är en världsvid missionshistoria i form av 175 nedslag,…

Anna Braw februari 29, 2024
Indien: På de sjungande vågornas strand

Indien: På de sjungande vågornas strand

Anders Blomstrands mål var att den lutherska kyrkan i Trankebar skulle ledas av lokalbefolkningen.

Anna Braw februari 28, 2024
Ett lyssnande och lärande läge

Ett lyssnande och lärande läge

I slutet av september möts ett 60-tal interreligiösa praktiker i Stockholm för att under två dagar inspirera varandra till fortsatt och fördjupat arbete. Temat…

Anna Braw december 15, 2023