Scroll to top

Om oss

Uppdrag Mission

Missionsuppdraget i vår tid bygger på dialog och interreligiösa möten, långt från doktriner och regelverk men nära tron på människor och deras förmåga. Det är de rörelserna vi följer i vår tidskrift. Det första numret kom ut 1846, och sitt nuvarande namn, Uppdrag Mission, fick den 2011.
Uppdrag Mission ges ut av Lunds Missionssällskap, LMS, i samarbete med Act Svenska kyrkan.
Välkommen att läsa och bli inspirerad!

Mexiko: ”Freden har enat oss”

Mexiko: ”Freden har enat oss”

Mexiko har två ansikten. På papperet finns det relativt starka institutionella och rättsliga ramverk...

Anna Braw oktober 20, 2022
Nytt mod i varje stygn

Nytt mod i varje stygn

Skulle någon vilja vara med? Det var i mars 2021, och medarbetarna i Svenska...

Anna Braw juni 25, 2022
Colombia: Skapa trygghet trots hot

Colombia: Skapa trygghet trots hot

I arbetet med att skydda människorättsförsvarare har vi i Kristna Fredsrörelsens Fredstjänstprogram i Latinamerika...

Anna Braw april 21, 2022