Scroll to top

Om oss

Uppdrag Mission

Missionsuppdraget i vår tid bygger på dialog och interreligiösa möten, långt från doktriner och regelverk men nära tron på människor och deras förmåga. Det är de rörelserna vi följer i vår tidskrift. Det första numret kom ut 1846, och sitt nuvarande namn, Uppdrag Mission, fick den 2011.
Uppdrag Mission ges ut av Lunds Missionssällskap, LMS, i samarbete med Act Svenska kyrkan.
Välkommen att läsa och bli inspirerad!

Missionshistoria i 175 nedslag: Att med glädje förkunna

Missionshistoria i 175 nedslag: Att med glädje förkunna

Resor, boktryckarrevolution, reformation ca 46–48        Aposteln Paulus ger sig ut på sin första...

Anna Braw februari 29, 2024
Indien: På de sjungande vågornas strand

Indien: På de sjungande vågornas strand

Det var till att börja med Lunds Missionssällskap som skickade Anders Blomstrand som missionär...

Anna Braw februari 28, 2024
Ett lyssnande och lärande läge

Ett lyssnande och lärande läge

I slutet av september möts ett 60-tal interreligiösa praktiker i Stockholm för att under två dagar inspirera varandra till fortsatt och fördjupat arbete. Temat…

Anna Braw december 15, 2023