Scroll to top

Om oss

Uppdrag Mission

Missionsuppdraget i vår tid bygger på dialog och interreligiösa möten, långt från doktriner och regelverk men nära tron på människor och deras förmåga. Det är de rörelserna vi följer i vår tidskrift. Det första numret kom ut 1846, och sitt nuvarande namn, Uppdrag Mission, fick den 2011.
Uppdrag Mission ges ut av Lunds Missionssällskap, LMS, i samarbete med Act Svenska kyrkan.
Välkommen att läsa och bli inspirerad!

Sverige/Kina: Tvenne unga zeloter

Sverige/Kina: Tvenne unga zeloter

Med blodet rinnande i ansiktet lyckades Anders Elgqvist ta sig upp på land. Josef Fasts kropp hittades aldrig. Nu blir Lunds Missionssällskaps första och sista…

Anna Braw juli 6, 2023
Jordbunden, människofokuserad och Kristuscentrerad

Jordbunden, människofokuserad och Kristuscentrerad

Tidigt blev Fred Kaans inriktning att finna ett sätt att brygga över gapet mellan den sakramentala gudstjänsten och dess konsekvenser i det vardagliga livet.…

Anna Braw juni 30, 2023
Ansikten ur missionens historia

Ansikten ur missionens historia

Per Kristiansson, sekreterare i Lunds Missionssällskap, berättar om 19 av sina förebilder bland vår världs missionärer.

Anna Braw juni 28, 2023