Scroll to top

Om oss

Uppdrag Mission

Missionsuppdraget i vår tid bygger på dialog och interreligiösa möten, långt från doktriner och regelverk men nära tron på människor och deras förmåga. Det är de rörelserna vi följer i vår tidskrift. Det första numret kom ut 1846, och sitt nuvarande namn, Uppdrag Mission, fick den 2011.
Uppdrag Mission ges ut av Lunds Missionssällskap, LMS, i samarbete med Act Svenska kyrkan.
Välkommen att läsa och bli inspirerad!

Ett lyssnande och lärande läge

Ett lyssnande och lärande läge

I slutet av september möts ett 60-tal interreligiösa praktiker i Stockholm för att under två dagar inspirera varandra till fortsatt och fördjupat arbete. Temat…

Anna Braw december 15, 2023
En verkligare Kristi kyrka

En verkligare Kristi kyrka

Kristi Kyrka är för Peter Halldorf en upplevelse, men hon är också en upplevelse som han reflekterar över. En av hans vägledare i denna reflektion är den…

Anna Braw december 8, 2023
Sverige/Kina: Tvenne unga zeloter

Sverige/Kina: Tvenne unga zeloter

Med blodet rinnande i ansiktet lyckades Anders Elgqvist ta sig upp på land. Josef Fasts kropp hittades aldrig. Nu blir Lunds Missionssällskaps första och sista…

Anna Braw juli 6, 2023