Scroll to top

Om oss

Uppdrag Mission

Missionsuppdraget i vår tid bygger på dialog och interreligiösa möten, långt från doktriner och regelverk men nära tron på människor och deras förmåga. Det är de rörelserna vi följer i vår tidskrift. Det första numret kom ut 1846, och sitt nuvarande namn, Uppdrag Mission, fick den 2011.
Uppdrag Mission ges ut av Lunds Missionssällskap, LMS, i samarbete med Act Svenska kyrkan.
Välkommen att läsa och bli inspirerad!

Gästfrihet för femteklassare

Gästfrihet för femteklassare

Längst fram mellan pelarna i gudstjänstrummet på Islamic Center står en stor tv-skärm och...

Anna Braw juni 25, 2024
Korset i jordgloben

Korset i jordgloben

– Det var konstnären Olof Hellström som fick uppdraget att utforma ljusbäraren, berättar Jonas Lindberg som är biträdande kyrkoherde i Uppsala pastorat.…

Anna Braw maj 7, 2024
Skapandet fortsätter

Skapandet fortsätter

– Jag kände ju Martin Lönnebo bara de sista månaderna i hans liv, säger Helena Ritzén. Men han pekar på människans kreativitet och på att den har något…

Anna Braw april 30, 2024