Scroll to top

Om oss

Uppdrag Mission

Missionsuppdraget i vår tid bygger på dialog och interreligiösa möten, långt från doktriner och regelverk men nära tron på människor och deras förmåga. Det är de rörelserna vi följer i vår tidskrift. Det första numret kom ut 1846, och sitt nuvarande namn, Uppdrag Mission, fick den 2011.
Uppdrag Mission ges ut av Lunds Missionssällskap, LMS, i samarbete med Act Svenska kyrkan.
Välkommen att läsa och bli inspirerad!

Jerusalem: ”Jag tänker inte vara rädd”

Jerusalem: ”Jag tänker inte vara rädd”

En magnifik fest äger rum i Jerusalems kristna kvarter söndagen den 22 januari när...

Anna Braw maj 1, 2023
Latinamerika: Kvinnliga människorättskämpar lever extra farligt

Latinamerika: Kvinnliga människorättskämpar lever extra farligt

I kulturer där kvinnor mest rör sig i den privata sfären är en kvinnas...

Anna Braw maj 1, 2023
Plats för reflektion

Plats för reflektion

Kan en mångfald av religioner vara en sammanhållande kraft i ett samhälle som präglas...

Anna Braw mars 10, 2023