Scroll to top

Tillbaka till Lebombo

Gudstjänst i en av församlingarna i Lebombo stift. Bild: Elin Fridell

Elin Fridell, hur kommer det sig att du har sökt ett stipendium för att resa till Moçambique?

Ibland när jag ska berätta något om mig själv säger jag att det inte bara är mina föräldrar som har uppfostrat mig utan också Svenska kyrkan i Västerås stift. Som tonåring och ung vuxen var jag engagerad i olika verksamheter för unga där och i stiftets internationella arbete. Jag är 30 år och arbetar som utredare på Välfärd Gävle i Gävle kommun – jag har en socionomexamen och snart också en masterexamen i socialt arbete.

Bild: privat

Hur tog sig ditt engagemang i kyrkan och det internationella arbetet uttryck?

När jag var yngre var jag med i styrelsen för Svenska Kyrkans Unga i Västerås stift, och jag var vice ordförande i ett par år. Jag har varit med som deltagare i olika utbyten som stiftet gjorde med ett av sina vänstift, Lebombo stift i den anglikanska kyrkan i Moçambique. Under ett år var jag volontär på Stiftsgården i Rättvik. Jag är övertygad om att de erfarenheterna har haft stor betydelse och präglat mina val – de har nog bidragit till att jag brinner för socialt arbete.

Du har alltså varit i Moçambique tidigare – vad vill du göra nu när du kommer tillbaka?
Jag drömmer om att åka tillbaka och återanknyta kontakten med de vänner som jag lärde känna som ung. Jag skulle vilja fortsätta de teologiska samtalen och samtalen om livet. Flera av dem jag träffade då har precis som jag själv bildat familj, kanske också förlorat någon anhörig. Det är spännande att ta vid där – att utforska hur min egen och andras tro har utvecklats.

Allra helst skulle jag och min reskamrat Lina Landström vilja besöka Lebombo stift i påsk för att få fira med vännerna där. Vi vill växa som kristna i den världsvida kyrkan, lära oss mer om påskfirande i en annan religiös kontext och få med oss erfarenheter och inspiration hem till våra egna sammanhang i Sverige.

Bild: privat

Hur vill Lina och du sprida er inspiration när ni kommer hem?

Lina har sedan tidigare kontakt med den som är handläggare för internationella frågor i Stockholms stift, och jag har ju kontakt med Västerås stift. Vi hoppas att vi kan ordna öppna föreläsningar för dem som är engagerade i internationella frågor i stiften. Vi vill visa bilder och filmer och berätta om resan och det vi lärt oss, och vi vill samtala om hur vi i Sverige kan inspireras av hur församlingar i Lebombo stift firar gudstjänst och hur vi kan utveckla våra internationella relationer och vänstiftsarbete.

___

Lebombo stift i Moçambique och Västerås stift
Västerås stifts vänskap med Lemombo stift i Moçambique började genom ett ungdomsprojekt i mitten av 1980-talet och blev formaliserat i ett vänstiftsavtal 1997. Det har förnyats flera gånger sedan dess. Den anglikanska kyrkan i Moçambique har länge ingått i en stor kyrkoprovins för stora delar av södra Afrika, men nu bildar Moçambique och Angola en provins. Hösten 2022 delades de båda ländernas fyra stift upp i nio nya. Lebombo stift har kvar sitt namn men utgörs nu av området kring huvudstaden Maputo. Ärkebiskop Biskop är Carlos Matsinhe, som vigdes till biskop i september 2014 och efterträdde Dinis S Sengulane, stiftets förste moçambikiske biskop.

Västerås stift har också vänstiftsavtal med Gloucester stift i England och Karagwe stift i Tanzania. Utöver detta har många församlingar i stiftet egna vänförsamlingar och vänkontakter runtom i världen.

print