Scroll to top

”Vi kan inte föreställa oss alla följder”

Maria Leppäkari. Bild: STI

Maria Leppäkari, direktor för Svenska teologiska institutet i Jerusalem, vad är det ni gör i ditt ekumeniska sammanhang nu?

Vi har startat en lokal, ekumenisk biståndsorganisation som heter The Upper Room Mission. Jag har varit med och grundat den och är internationell rådgivare. Tony Khashram, som också arbetar för Aeolus Tours, The Holy Land Incoming Tour Operators Association, Jerusalem Christian Community Development Association och Jerusalem International YMCA, är vår verkställande direktör, och Fursan Ayed Zu’mot som är präst i den lutherska församlingen Church of Redeemer är andlig rådgivare. Vi har fått bidrag från Lunds Missionssällskap och Johanniterorden i Sverige för att komma igång.

Tal vid öppnandet av The Upper Room Mission. Bild från organisationens webbplats

Och vad är The Upper Room Mission?

The Upper Room Mission i Jerusalem, vi förkortar det URM, är ett ekumeniskt initiativ som har tagits kristna här i staden – ett projekt som ska uppmuntra unga kristna här att bli entreprenörer. Vi ser ett konkret behov. Organisationen är ett fristående kristet ekumeniskt initiativ. Den är registrerad som biståndsorganisation, NGO, i staten Israel, och den har israeliskt bankkonto och följer statens skatteregler och riktlinjer.


Varför vill ni uppmuntra de unga till just entreprenörskap?

Arbetssituationen för de unga kristna här i Jerusalem och på Västbanken är hopplös. Redan tidigare var den kristna minoriteten utsatt, och nu, i kölvattnet av covid-19, är det ännu värre. Östra Jerusalems ekonomi var redan tidigare mycket sårbar eftersom den är helt beroende av turismen – de flesta kristna i staden arbetar som guider, på resebyråer eller som chaufförer. Konsthantverkarna, souvenirbutiksägarna, hotellägarna och alla deras anställda förlitar sig på turister från utlandet för att kunna försörja sina familjer. När restriktionerna kom förlorade nästan alla sina inkomster. Det kommer att märkas under många år framöver – vi kan inte ens föreställa oss alla följder det får. Det finns inte ett företag, inte en familj som inte är direkt påverkad. Östra Jerusalems befolkning har länge kämpat i den politiska och ekonomiska osäkerheten. Nu ser många av dem bara en stor tomhet framför sig. På grund av den socioekonomiska situationen väljer många att migrera utomlands, och antalet kristna krymper allt snabbare – de utgör mindre än två procent av befolkningen nu. Vi grundade The Upper Room Mission under pandemin, i december 2020, med målsättningen att stötta unga arabkristna, speciellt kvinnor, i Jerusalem och regionen runt staden så att de kan starta och driva egna företag.

Hur har ni ordnat verksamheten?

Vi genomför coachningen i samråd med det finska entreprenörsprogrammet Ensimetri, erfarna lokala företagare, jurister och skatteexperter och internationella företagscoacher.

Vad tror ni att ni som organisation kan tillföra?

Företagarrådgivning existerar inte i Jerusalem. I till exempel Norden erbjuds ju företagscoachning som gratis service, men det finns ingen instans i Östra Jerusalem eller Palestina som uppmuntrar kvinnor att starta egen firma eller som kan hjälpa unga att arbeta fram kreativa företagsidéer. Det här projektet fyller en stor lucka i samhället.

print