Scroll to top

”Så mycket ovärderlig kunskap”

Peter Lööv Roos. Bild: privat

Peter Lööv Roos, du arbetar med interreligiösa frågor på Kyrkokansliet – vad är det för stipendium ni har ordnat?

Svenska kyrkan samarbetar med interreligiösa verksamheter i flera länder. Att ge medarbetare eller blivande medarbetare möjlighet att ta del av kunskaper och erfarenheter där är ett sätt att berika Svenska kyrkan, och de som tar emot våra stipendiater blir ju också berikade genom deras närvaro och deras insatser.

Vår första stipendiat reste sommaren 2023. Det var Santal Timstedt, som var prästkandidat för Lunds stift. Hon praktiserade på Rossing Center for Education and Dialogue i Jerusalem i två månader, och medlen kom från Lunds Missionssällskap och Lunds stift. Det blev en god erfarenhet för alla parter.

Vem kan söka stipendierna?

I första hand är de tänkta för kandidater till tjänster inom Svenska kyrkans profilyrken, alltså blivande diakoner, musiker, pedagoger och präster, men de som redan har en anställning i något av stift som är med i samarbetet kan också söka.

Vad händer i år?

Trots situationen, med krig och oroligheter, blev det flera sökande till Jerusalem, och det är vi glada för. Rossing Center är en civilsamhällesorganisation som arbetar för inkludering och rättvisa, och det är judar, kristna och muslimer som gör det tillsammans. Nu hoppas vi att två stipendiater ska kunna praktisera där tillsammans under två månader i höst. I år är Göteborgs, Linköpings, Luleå, Lunds, Skara och Strängnäs stift med och bidrar ekonomiskt tillsammans med Lunds Missionssällskap. Stipendiaterna bor på Svenska teologiska institutet i Jerusalem, STI. Det bidrar till tryggheten för dem, och att bo där är i sig en värdefull erfarenhet.

___

Ett par veckor in i sin praktikperiod (i juni 2023) blev Santal Timstedt intervjuad för Lunds stifts webbplats och berättade bland annat så här:

”Jag bor på STI i Jerusalem. Det finns många intressanta projekt på Rossing Center. Mycket av deras arbete görs på hebreiska och arabiska, men ibland fungerar engelska bra som ett ’neutralt språk’. Jag har fått göra research på hur det fungerar med kaplaner och liknande inom militären och i sjukvården i Europa och USA, och det var intressant. Rossing Center skulle kunna erbjuda hjälp till kaplanernas utbildningar eftersom de ska arbeta i sammanhang där många olika religioner samverkar och lever sida vid sida.

Rossing Center arbetar också mycket med de kristnas situation i Mellanöstern och framför allt i Jerusalem. Oroligheterna har ökat, och de är mer utsatta. Attacker mot kyrkor, gudstjänster och mot enskilda kristna är tyvärr inte ovanligt. Det handlar om en komplicerad väv av relationer och om olika minoriteter. Som teologistudent lär man sig ständigt mer om deras historia och hur situationen ser ut för dem. Det man kan hoppas på är bara att få vara en del i arbetet med att göra deras vardagsliv lite tryggare.

[Det jag lär mig här innehåller] så många delar – hur man nätverkar, hur man knyter ihop kontakter och kompetenser och startar olika engagemang. Jag är prästkandidat, och jag tror att jag kommer att få användning av det [jag lär mig] i arbetslivet. Här finns så mycket ovärderlig kunskap som man inte riktigt kan läsa sig till. Och så är det såklart motiverande att få vara en del av viktigt arbete och stötta det.”

print