AKTUELL LEDARE   #3 2017

"Tonläget är högt, associationerna fria och smått galna."

FOKUSERADE PÅ UPPDRAGET

Vi är inne på sjunde året med tidskriften Uppdrag Mission. Det går så lätt på rutin allting; ett uppdrag blir en vana, ett arbete tas för givet och ett förtroendeuppdrag bara löper på. Inget arbete och ingen förtroendepost – nej ingenting ska tas för givet – inte ens utformningen av tidskriften Uppdrag Mission.

Vi som har förmånen att bilda redaktionsråd för Lunds Missionssällskaps tidskrift, träffas inför varje nummer för att idéspruta och planera. För dem som kanske bara råkar kliva in på redaktionsmötet förfaller det nog vara lite av ”hela havet stormar”; tonläget är högt, associationerna fria och smått galna – men det är väl just det som kännetecknar en kreativ, bejakande atmosfär? Med deltagare som har var sitt tätt nätverk och massor av erfarenheter att ösa ur.

Via videolänk mellan Malmö och Uppsala i ett samarbete mellan Lunds Missionssällskap och Svenska kyrkans internationella arbete möts vi vars namn framgår av redaktionsrutan här intill. Vår redaktör får på något märkvärdigt sätt ner våra spretiga tankar på pränt, sammanfattar och så – några veckor senare kommer ett korrektur där vi häpnar över hur hon kunnat koka ner dessa mötens tankar till ett läsvärt nummer av uppdraget som vi alla är besjälade av.

Som Marie själv skriver i Redaktörens ord på nästa sida är detta hennes sista nummer. Dock består vårt uppdrag – uppdragsfokuserade som vi är – att fördjupa, sprida och inspirera människor i olika åldrar och livssituationer till en vidare utblick över kultur- och religionsgränser.

LARS MICAEL ADRIAN

Ordf i Uppdrag Missions redaktionsråd

Administrativ chef Svenska kyrkan Malmö

Styrelseledamot i Lunds Missionssällskap

Uppdraget för såväl tidskriften som sällskapet är att ge rum för internationella reflektioner, religionsmöten och berika varandra av olika kulturella miljöer.

Varför finns vi här? Jo, för att världen genom sällskapet och tidskriften ska bli lite bättre att leva i, att våra olikheter ska få berika varandra, att Gud ska bli synlig också i den minsta yttring av mänsklig kreativitet.

Gud är större!

Missionsuppdraget i vår tid bygger på

dialog och interreligiösa möten. Långt från doktriner och regelverk men nära tron på människor och deras förmåga. Det är de rörelserna vi följer i uppdrag mission.

Tidskriften belyser missionsuppdraget i

dagens mångkulturella och interreligiösa

värld.

Läs senaste numret på issuu.com!

KONTAKTA OSS

Redaktionssråd

Prenumerationsärenden

Annonsera

TIDSKRIFTARKIV

Här hittar du alla nummer av tidskriften.