Scroll to top

Om oss

Uppdrag Mission

Missionsuppdraget i vår tid bygger på dialog och interreligiösa möten, långt från doktriner och regelverk men nära tron på människor och deras förmåga. Det är de rörelserna vi följer i vår tidskrift. Det första numret kom ut 1846, och sitt nuvarande namn, Uppdrag Mission, fick den 2011.
Uppdrag Mission ges ut av Lunds Missionssällskap, LMS, i samarbete med Act Svenska kyrkan.
Välkommen att läsa och bli inspirerad!

Migrationens teologi

Migrationens teologi

Vad händer när migration blir ett normaltillstånd? Det är...

Gemensamt engagemang

Gemensamt engagemang

Herrnhutismen och en driftig kyrkoherde kan vara två av...

”Jag tror på gestaltning”

”Jag tror på gestaltning”

Havsörnen och sköldpaddan hörs i Lunds domkyrka när en...
Hur svarar jag?

Åsa Gustavsson

diakon i Lunds Allhelgonaförsamling, medverkar med en artikel i boken En kyrka driven av mission, tidigare styrelseledamot och numera valberedning i Lunds Missionssällskap

Ledare

Hur svarar jag?

Damerna som bygger upp bibellandskapet i min församling vill tala om bilden av himmelriket. Det har funnits en pärleport som figurerna kröp igenom klädda i säckväv. Sedan kläddes de i vita kläder på himmelsidan.

”Så tänker jag inte nu.”

De tänker sig hellre att Jesus i himmelscenen ska sitta redan omgiven av barn och vuxna som sjunger och spelar.

Texten till bilden hittade de i psalmboken.

De säger att de känner sig befriade och lättade av den nya scenen.

Samtalet kring söndagens texter hjälper oss förstå hur vi tänker.

Det är ett av många sätt att tala om vår tro. Jag får kraft av samtalet.

Lunds stift bjuder in sina församlingar till mer samtal om mission. Som inspiration har en samling artiklar skrivits. De blir, tycker jag, som prismor. Beroende på vem som funderat över begreppet mission syns olika nyanser. I det ljusspelet får vi nya ingångar till samtal.

Biskop Johan vill se en kyrka som är driven av mission. Han skriver: “Det uppdrag vi alla delar innebär att vi är sända att på olika sätt berätta om hur Gud blivit människa i Jesus Kristus, gått i närkamp med döden och erbjuder liv i överflöd.”

Det är lätt att tro att mission är historia. Att det hör ihop med en annan tid. Att det handlar om människor långt borta.

Mission är också här och nu. Gud kallar mig. Hur svarar jag på Guds kallelse? Hur förbereder jag mig? Kan jag ge plats för kontakt, eller står för mycket i vägen?

En kyrka som hjälper mig att svara rustar mig. Här finns plats att söka, lyssna, samtala. Kanske börjar jag tänka på ett nytt sätt om mitt liv. Det krävs mod att vara öppen för förändring.

Hur tänker du?