Scroll to top

Om oss

Uppdrag Mission

Missionsuppdraget i vår tid bygger på dialog och interreligiösa möten, långt från doktriner och regelverk men nära tron på människor och deras förmåga. Det är de rörelserna vi följer i vår tidskrift. Det första numret kom ut 1846, och sitt nuvarande namn, Uppdrag Mission, fick den 2011.
Uppdrag Mission ges ut av Lunds Missionssällskap, LMS, i samarbete med Act Svenska kyrkan.
Välkommen att läsa och bli inspirerad!

Farlig förändring

Farlig förändring

En delvis ny lag innebär stora utmaningar för de...

Stopp för grymheterna

Stopp för grymheterna

En svensk baptistmissionärs brev hem blev början till slutet...

”Guds folk måste synas i teologin”

”Guds folk måste synas i teologin”

Hur beskriver indiska kristna sin tro och sin syn...
Öppenhet i vetenskap och praktik

Malin Pihlgren Nylander

präst i Landskrona och ledamot i Lunds Missionssällskaps styrelse

Ledare

Öppenhet i vetenskap och praktik

Vetenskap är en möjlighet att påverka. God vetenskap bör ha en öppenhet för nya möjligheter, andra sätt att tänka och det oväntade. I Första Thessalinikerbrevets femte kapitel står det: ”Släck inte anden, förakta inga profetior men pröva allt. Ta vara på det som är bra, och avhåll er från allt slags ont.” Det är en god grund för ett vetenskapligt synsätt.

Missionsvetenskapen har liksom andra vetenskaper förändrats sedan den etablerades som vetenskaplig disciplin, och i detta nummer får du läsa mer om de olika spår som missionsvetenskapen utforskar. Inte sällan är bilden av missionen mer komplex än vi först tror, skriver Robert Odén i sin krönika. I sin doktorsavhandling berättar han bland annat om Onesimus Nesib, en känd EFS-profil som både blev ”en av oss” och fortsatte vara en främling.

Att vara en minoritet ger andra perspektiv på tillvaron än dem som till exempel kristna i norra Europa och Nordamerika har. Hur ser vanliga kristnas syn på mission ut i södra Indien, där de lever bland stora grupper som tillhör andra religioner? Det får du veta mer om när du läser Anita Yadala Sunesons artikel. Hon är en av många som har kunnat genomföra sin forskning tack vare stipendium från Lunds Missionssällskap, och Ann Aldén berättar om sin doktorandtid med Aasulv Lande, Lunds universitets förste professor i missionsvetenskap – professuren är ett av sällskapets initiativ.

För många har mission inneburit ett förändrat sätt att se på världen och en öppenhet för andra, och om den öppenheten får prägla både vetenskap och praktik finns det oanade möjligheter.