Scroll to top

Helhetssyn på mission

Svenska gäster och etiopiska värdar under ett av mötena på resan. Bild: privat

EFS och Salt – barn och unga i EFS bjuder tillsammans in till ”Ung i mission”, en kurs, en grupp och en mötesplats för unga som vill lära känna våra rörelsers arbete med mission och våra systerkyrkor och samarbetsorganisationer i andra delar av världen.

Vår första grupp, som började 2022, bestod av sex deltagare från olika delar av landet, var och en med lokal förankring inom vår rörelse. Vi hade tre fysiska träffar och tre digitala träffar under 2022 och sedan digitala träffar inför resan förra året. Gruppen var kopplad till EFS internationella avdelning som fick lyssna till deltagarnas röster och dela med sig av kunskap och erfarenheter, och den fungerade också som ett forum för unga i Salt så att de på ett konkret sätt kunde vara delaktiga i kristen mission.

Samtal med Etiopien, Malawi och Indien

Några teman som vi arbetade med under träffarna var holistisk mission (evangelisation och diakoni), globala rättighetsfrågor, den förföljda kyrkan, klimat och hållbarhet samt hur EFS jobbar med långsiktig mission i relation till dem vi samarbetar med. EFS-missionärer och praktikanter träffade gruppen för att ge den inblickar i konkret arbete, och vi har diskuterat mycket och haft kontakt med fler ”på fältet”, bland annat samtalat via länk med medarbetare i Etiopien, Malawi och Indien.
Gruppen deltog i EFS och Salts årskonferens för att knyta kontakt med andra i rörelsen och inspirera fler för mission. Där träffade vi EFS unga utlandspraktikanter och gäster från Tanzania och fick utbyta erfarenheter med dem.
Deltagarna säger att träffarna har gett dem en helhetssyn på mission och på hur EFS arbetar med kommunikation och insamling genom långsiktiga relationer, och att de uppskattar den personliga kontakten de fått med syskon i andra länder. Det blev en god förberedelse för vårt gemensamma besök i en systerkyrka.

Studiebesök på yrkesskolan där frisörer och skönhetsterapeuter utbildas. Bild: privat

”Till nya människor, till hela människan”

Vi sökte ett resebidrag från Lunds Missionssällskap för att gruppen skulle få möjlighet att möta vår systerkyrka Mekane Yesus (EECMY) och vår samarbetspartner Hope for Children in Ethiopia (HCE) i Addis Abeba i Etiopien under en vecka i juni. Vi ville att de skulle få uppleva kyrkoliv och missionsverksamhet i en annan del av den världsvida kyrkan och skapa en personlig relation till det.

Den 15 juni reste vi från Arlanda, och vi fick börja med att vara med på en examenshögtid för en ettårig ledarutbildning i Mekane Yesus-kyrkan. Det blev en stor glädjestund, för vår grupp består också av unga ledare.

På söndagen deltog vi i en gudstjänst i Kotobe tillsammans med många unga vuxna, och efteråt åt vi tillsammans och talade om församlingsliv och mission i Sverige och Etiopien. Det blev intressanta samtal om sekularisering och om hur man kan arbeta för att stödja familjer i att leva i tron och för att nå ut med evangeliet till nya människor, till hela människan.

Dags att ta ett gruppfoto tillsammans med gästerna! Bild: privat

Fler delaktiga

Kyrkans diakonala verksamhet och humanitära arbete fick vi bekanta oss med genom besök dels hos DASSC, som är Mekane Yesus-kyrkans biståndsorgan, dels på Hope for Children in Ethiopia. Vi fick höra om situationen i Etiopien med krig i de norra delarna och hur kristna församlingar förmår stödja människor – DASSC når snabbt ut med förnödenheter.

HCE arbetar med barn och hela deras familjer samt med unga som blivit utstötta från sina familjer eller som av andra anledningar inte kan bo med dem. De får stöd och utbildning så att de kan vara delaktiga i samhället. Det blev speciella möten med ungdomarna där.

En av deltagarna, Rut Jerlström, skrev: ”Detta år är något jag kommer bära med mig resten av livet! Resan till Etiopien var fantastisk! Dels att få se vad EFS arbetar och har arbetat med, [dels] att få träffa så många människor som inspirerar, ger en nya lärdomar och överöser en med sin glädje och kärlek!”

Efter resan har deltagarna berättat om resan och sina upplevelser i sina hemföreningar och hemförsamlingar och på regionala evenemang. De har kommit med många idéer och tankar om hur vi som EFS och Salt konkret kan engagera fler att bli delaktiga i missionen och om hur vi kan agera lokalt för att påverka globalt.

____

Ung i mission
I gruppen ”Ung i mission” ingick Charlotta Forsström, Matilda Rydén, Sanna Söderström-Häggbom, Emil Palm, Elise Åkesson och Rut Jerlström samt ledarna Sofia Svensson och Erik Johansson.

print