Scroll to top

Om oss

Uppdrag Mission

Missionsuppdraget i vår tid bygger på dialog och interreligiösa möten, långt från doktriner och regelverk men nära tron på människor och deras förmåga. Det är de rörelserna vi följer i vår tidskrift. Det första numret kom ut 1846, och sitt nuvarande namn, Uppdrag Mission, fick den 2011.
Uppdrag Mission ges ut av Lunds Missionssällskap, LMS, i samarbete med Act Svenska kyrkan.
Välkommen att läsa och bli inspirerad!

Nytt mod i varje stygn

Nytt mod i varje stygn

Broderitävlingen ”Råg i ryggen” har blivit en bok och...

Colombia: Skapa trygghet trots hot

Colombia: Skapa trygghet trots hot

I arbetet med att skydda människorättsförsvarare har vi i…

Relationer är nyckeln

Relationer är nyckeln

I mitten av februari kunde En värld av grannar...
En annan röst

Samuel Rubenson

ordförande i Lunds Missionssällskap och professor vid Lunds universitet och Enskilda högskolan Stockholm

Ledare

En annan röst

”… eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget”, skriver Lukas.

Detsamma kan kanske sägas om fred och försoning. Det finns dåligt med plats för dem i politik och i media, och därför ryms de inte heller i våra föreställningar. Missiler och bomber skriker högre, krig och våld ter sig mer spännande och mer avgörande. Härskarna, vare sig de heter Herodes eller Putin, tar mer plats än den flyende familjen och det nyfödda barnet.

Likt stjärnskådarna rådfrågar vi de mäktiga om vart vi är på väg och tror att de håller våra liv och världens öden i sina händer.

Trotsigt och oförtrutet ljuder en annan röst, en stilla men mäktig sång om fred på jorden och om uppdraget att bereda rum för försoning. Det är en röst som inte kan tystas , en röst som inte kapitulerar för de mäktiga.

I sången om fred börjar evangeliet, i den har kyrkan sin grund.

Fred är löftet som getts oss, försoning är vår kallelse. Att ge rum för fred och försoning, att berätta om de rum som finns är vårt uppdrag.

För det är, som historikern Jörn Rüsen skriver, bara i den gemensamma berättelsen, bara när stridande parter, offer och förövare, delar en gemensam berättelse om det som skett, som våldets kretslopp kan brytas och försoning födas. I lögnen, i självförhärligandet och i förtalet föds och närs våld och orätt. I sanningen, i ödmjukheten och i erkännandet föds vänskapen.

Att bereda rum för fred och försoning, att berätta om de rum som finns, är att tända ett ljus.

Det är mer effektivt än att stirra in i mörkret.