Scroll to top

”Sökte och fann konsensus” – Agnes Abuom (1949–2023)

Agnes Abuom. Bild: Magnus Aronson

En av den ekumeniska rörelsens främsta företrädare, Agnes Abuom, avled i Nairobi den 31 maj 2023. Hon hade mycket starka band till Uppsala, talade svenska och hänvisade ofta till Nathan Söderblom.

Agnes Abuom, född Chepkwoni, kom som politisk flykting från Kenya till Uppsala 1976. Hon fullbordade sin lärarutbildning innan hon anställdes på Kyrkornas världsråds ungdomsavdelning i Genève där hon stannande i två år. Sedan återvände hon till Uppsala för att doktorera i missionsvetenskap, och 1985 disputerade hon på avhandlingen The Role of Non-Governmental Organizations in Development in Africa – A Study of the National Christian Council of Kenya 1963­–1978. Efter sin disputation återvände hon till Afrika, men inte genast till sitt hemland – först arbetade hon med flyktingfrågor i Sudan och senare som lärare i Zimbawe.

Agnes kom tillbaka till till Kenya 1989. En tid satt hon fängslad på grund av sin opposition mot president Daniel Arap Moi. När hon hade släppts och anställdes hon av den anglikanska kyrkan för att arbeta med samhällsutveckling och medborgarrättsfrågor.

Hon hade haft kontakt med Kyrkornas världsråd ända sedan hon som 25-åring deltog i generalförsamlingen i Nairobi 1975. Vid generalförsamlingen i Harare 1998 valdes hon till Kyrkornas världsråds president för Afrika. Hon var också aktiv i All Africa Conference of Churches, African Council of Religious Leaders, Religions for Peace och National Christian Council of Kenya.

Vid Kyrkornas världsråds generalförsamling i Busan 2013 valdes hon enhälligt till moderator i rådets centralkommitté, som är dess högsta beslutande organ. Hon var den första kvinnan och den första afrikanen på den posten och blev en förebild för många. Med ödmjukhet och fasthet företrädde hon världens ortodoxa och protestantiska kyrkor i otaliga möten och såg att till kyrkorna fortsatte på sin ”pilgrimsvandring mot rättvisa och fred” trots pandemin och trots början av kriget i Ukraina.

Hon var oöverträffad som ordförande. Hon sökte och fann konsensus genom att på en och samma gång vara lyhörd och bestämd.

Agnes Abuom tillhörde Anglican Church of Kenya. Hon var inte prästvigd men utsågs 2023 till lay canon med en rådgivande roll i relation till ärkebiskopen av Nairobi. 2017 tilldelades hon Lambeth Cross of Ecumenism ”for her exceptional contribution to the Ecumenical Movement” av ärkebiskopen av Canterbury.

+Jonas Jonson

Celina Falk, Agnes Abuom och Emily Stevens: Bild: privat

Det är ett privilegium att stå här uppe inför er alla och tala om denna fantastiska kvinna och den inverkan hon har haft på våra liv och många andra människors liv:

När jag tänker på Agnes ser jag den eld som hon hade i sina ögon. Trots att hennes kropp var tunn var hon stark. För det krävs styrka för att kunna bli den första kvinnliga moderatorn i Kyrkornas världsråd. Det krävs styrka för att kunna arbeta outtröttligt för fred och rättvisa. Det krävs styrka för att kunna se människor i marginalerna och stå upp för dem.

När jag var en ung kvinna såg Agnes mig och de andra unga. Hon kallade oss alltid vid namn och försäkrade sig om att vi hade det vi behövde för att kunna göra vårt bästa på mötena. Men hon kunde också utmana oss – ”Varför vill du det här?” eller ”Berätta för mig om ditt bästa argument!” Aldrig för att få oss att känna oss små, utan för att få oss att växa. Hon öppnade många dörrar och visade oss vägen genom den ekumeniska labyrinten.

Agnes kämpade för att ge kvinnor och unga en plats på alla de stora mötena. Inte alltid med godkännande från äldre män med makt, men hon gjorde det lågmält och så tydligt att ingen kunde ifrågasätta hennes agenda.

Agnes var inte den sort som väntade i tystnad på bättre tider. Hon tog vara på tiden. Hon hade en passion för kyrkornas enhet, inte för kyrkornas enighet. Hon var en vis, from och engagerad kvinna med mycket humor. Många gånger under våra möten blev debatterna svårhanterliga. Då avbröt Agnes dem och sa: ”Låt oss be.” Bönen kan användas på olika sätt – den kan användas för att tysta, men den kan också användas för att öppna. Agnes strategi var den senare.

Vi är många, runtom i hela världen, som sörjer Agnes och som är tacksamma för att vi har fått arbeta med henne som ledare och tillsammans med henne. Hennes betydelse för kvinnor och unga kan inte överskattas. I himlen fortsätter hon, det är jag säker på, att be: ”Livets Gud, led oss till rättvisa och fred.”

Celina Falk i tal till Agnes Abuoms minne vid Kyrkornas världsråds möte i juni 2023

Julia Rensberg mötte Agnes Abuom i samband med Kyrkornas världsråds generalförsamling i Karlsruge i september 2022. Här är de tillsammans med Karlsruhes borgmästare Frank Mentrup och Bjorn Warde som representerade The Presbyterian Church of Trinidad and Tobago. Bild: Albin Hillert, Kyrkornas världsråd

Jag hade välsignelsen att möta Agnes Abuom inför Kyrkornas världsråds generalförsamling i Karlsruhe hösten 2022. Redan vid vårt första möte blev jag inspirerad och uppfylld av den balans mellan självförtroende i ledarskapet och genuin ödmjukhet som hon utstrålade. Jag minns särskilt hennes råd och vägledning. Hon utmanade mig att tänka annorlunda och drömma större och att se saker från fler perspektiv. 

Agnes arbete i Kyrkornas världsråd var banbrytande. Genom sina insatser har hon gett yngre kvinnor modet att ta större plats, att stå upp för sig själva, att möta orättvisor och att välja vägen mot försoning. 
Våra vägar korsades en kort tid, men för mig, och säkert för många andra unga kvinnor som strävar efter att göra skillnad i världen, var Agnes mer än bara en stor ledare. Hon var en förebild. Jag hoppas att alla kommer ihåg henne för hennes osjälviska arbete, för hennes stora hjärta och för det arv av hopp och förändring hon lämnar efter sig. 

Julia Rensberg

print