Scroll to top

Trauma


Med barnboken Sarahs resa förmedlar Imad Elabdala bilder och strategier till barn som har varit med om traumatiska händelser.

”Förr trodde vi att havet var oändligt”

”Förr trodde vi att havet var oändligt”

– Det jag funderar på nu är om man…

Randiga golv, randiga stolar

Randiga golv, randiga stolar

Trasmattorna har blivit ett av Anaforas kännetecken – och...