Scroll to top

Randiga golv, randiga stolar

Foto: Anna Braw

Till bibelparken närmast motorvägen kommer mest församlingsgrupper på endagsutflykt från storstadsbullret.

Ner genom gångar går de för att komma in i den stora kyrkan.

Två mycket tydliga kännetecken har den: dels målningarna som redan täcker hela koret och dess tak och som nu håller på att växa fram på resten av väggarna och i hela innertaket, dels de färgglada, randiga trasmattorna som gör alla stolar lite mjukare att sitta i.

Och en del av mattorna är vävda här, på Anafora.

Mattor, kuddar och ”golvstolar” i Anaforas butik. Foto: Anna Braw

Återbruk

– Vi tar vara på överblivet material från textilindustrin, berättar Sara Hanna.

Hon är en av Anaforas kommunitetsmedlemmar och arbetar från och med januari som utbildningsledare på Anaforas första folkhögskolekurs, men hon har visat många grupper runt på området, och mattväveriet är en av de platser hon går till.

I en byggnad som liknar många av områdets övriga står en rad stora vävstolar. Den här dagen är det en ensam kvinna som väver, en av väveriets arbetsledare, men när det är full aktivitet kan kanske tio personer väva och ytterligare flera arbeta med att förbereda materialen och kompositionerna.

– Vi försöker också att inte slänga något här på området utan återbruka så mycket vi kan, säger Sara Hanna. Vi har återvinningsstationer på många ställen.

Demiana, arbetsledare i trasmatteväveriet. Foto: Anna Braw

Vävning som terapi

Golven i Anaforas kyrka och i de olika kapellen är täckta med trasmattor – i ett runt kapell finns en gigantisk heltäckande trasmatta som är tillverkad med hjälp av en helt annan teknik eftersom det inte går att väva så på de vanliga vävstolarna. Alla trädgårdsmöbler har mattor istället för dynor. Inomhus finns överallt på golven ett slags sittdynor med ryggstöd, ett träskelett med mattväv fastsydd runtom. Till och med ett slags stockar som man kan halvsitta på ute på området har fått mattor hängda över som något slags sadlar.

– Vi använder mattor överallt, så de flesta är köpta. En del av oss arbetar med vävningen, men att lära sig att väva och att arbeta här i verkstaden är också ett slags terapi för vissa av våra gäster, berättar Sara Hanna.

En av Anaforas verksamheter, numera under Anastasia som är dess utbildningscentrum, är ett slags helandekurser för människor (mest kvinnor) som har upplevt trauman. Under kursen får var och en möjlighet att prova på olika former av skapande och praktiskt arbete för att se om det går att hitta tillbaka till mer liv och glädje på det viset.

– En del av våra kursdeltagare trivs här i väveriet och kommer igång med att väva mattor, säger Sara Hanna. Vissa av dem bestämmer sig för att stanna en kortare eller längre period efter kursen och fortsätta väva.

De flesta mattorna är mycket brokiga och nästan slumpkomponerade, men Sara Hanna visar också tvåfärgade mattor i olika mönster.

– Vi säljer ganska mycket i vår butik, och ibland får vi beställningar. Att skapa med färger på det här viset kan vara en del av vägen till helande.

Ytterligare en symbol för att det helandearbetet är viktigt är kanske det faktum att de mappar som Anaforas medarbetare delar ut vid konferenser och säljer i sin butik har Anafora-a:et och ett fotografi av en trasmatta på framsidan.

print