Scroll to top

”Barnen äger framtiden”

Victoria Raychynets. Bild: Bibelsällskapet

Under det senaste halvåret har vi i Bibelsällskapet i Ukraina utbildat över tusen traumaterapeuter i ett behandlingsprogram som bygger på psykologisk, pedagogisk kunskap. Vi använder bibelberättelser som inspirerar till hopp och nytt livsmod – eller som sätter ord på de inre sår många bär.

Barnen i östra Ukraina har upplevt bombregn och sett hur kriget dödar, de har mött ryska soldater i de ockuperade områdena, och allt har varit extrema upplevelser för dem.

Barnen äger framtiden i det krigshärjade landet. Jag ser fram emot att kriget får ett slut och att återuppbyggnaden av Ukraina kan få påbörjas. Men man kan inte bygga upp ett land igen utan att samtidigt läka trasiga barnahjärtan.

Väldigt ofta försöker vi skydda barn från vad som händer omkring dem, hoppas att ju mindre de vet desto lättare är det för dem att överleva. Men till största delen ser, känner och förstår barn så mycket mer än vi inser. De känner smärta och rädsla precis som vi vuxna, och kanske mycket djupare.

Vi har ett stort ansvar att lära barn att förstå och särskilja sina olika känslor och hantera dem. När vuxna ”gömmer sig”, eller inte diskuterar omständigheterna, inte frågar hur barn mår, då är det mycket svårare för barnen att övervinna krigets konsekvenser. De har en förmåga att begrava sina trauman så att omgivningen inte märker dem, men erfarenheten är att de efter en kort tid vill prata om de hemska saker de har varit med om. Därför är traumabehandling av största vikt. De ukrainska myndigheterna har också lyft fram vårt initiativ som en av de viktigaste insatserna kring traumabehandling.

Det finns inget mer hoppfullt än att se ljuset och glädjen återvända till ett par barns ögon.  

Victoria Raychynets, ansvarig för det ukrainska bibelsällskapets traumaarbete bland barn i östra Ukraina, intervjuad av Thomas Godsk Larsen och Lotta Ring 

print