Scroll to top

Från alla kyrkofamiljer

Deltagare i Ecumenical Youth gathering gestaltar ”Affirming the Wholeness of Life” vid Kyrkornas världsråds geleralförsamling i Karlsruhe. Bild: Albin Hillert, Kyrkornas världsråd

– En av de uppgifter som vi hade var att skriva ett brev till generalförsamlingen, berättar Daniel Ardabili-Farshi. Syftet med brevet var att berätta vad ungdomar i världen har sett. I den processen ville flera deltagare från olika kyrkor visa sitt stöd för den ukrainsk-ortodoxa kyrkan genom att betona att det är Ryssland som har invaderat Ukraina. Men en delegat från Ryssland sa att kriget också har resulterat i russofobi i väst och att den hade lett till att flera delegater från den rysk-ortodoxa kyrkan inte hade kunnat åka till Karlsruhe.

Daniel Ardabili-Farshi gjorde sin första erfarenhet av internationell ekumenik i höstas, när han var en av elva svenska deltagare i en av förkonferenserna till Kyrkornas världsråds generalförsamling i Karlsruhe i Tyskland, den ungdomskonferens som har fått namnet Ecumenical Youth Gathering, EYG.

Den svenska delegationen. Bild: Tilly Liman

Stor svensk delegation

EYG samlades fyra dagar innan generalförsamlingen började, och Daniel Ardabili-Farshi och de andra svenskarna reste tillsammans från Köpenhamn med tåg och hann lära känna varandra lite på vägen.

– Jag hade hört talas om mötet av en vän som arbetar på Equmenia, berättar han, och så fick jag kontakt med Peter Ekman på Kyrkokansliet. Det var osäkert med ekonomin, men det löste sig tack vare ett generöst bidrag från Lunds Missionssällskap.

I den svenska delegationen fanns flera teologer, några som hade läst statsvetenskap – men det som var gemensamt för de flesta var att de hade haft förtroendeuppdrag i sina kyrkor och samfund och i deras ungdomsorganisationer. Equmenia, Equmeniakyrkans ungdomsförbund, skickade tre styrelseledamöter, och Jakob Schwartz som har varit ordförande i Svenska Kyrkans Unga var en av Svenska kyrkans representanter.

– Den svenska delegationen var stor i jämförelse med de andra ländernas, säger Daniel Ardabili-Farshi.

Daniel Ardabili-Farshi. Bild: privat

Stannade kvar

Som förberedelse hade Daniel Ardabili-Farshi läst på om en del av Kyrkornas världsråds arbete och dess historia. Han studerar på teologprogrammet vid Uppsala universitet och har sin bakgrund i Equmeniakyrkan. Det formella ekumeniska arbetet hade han inte deltagit i tidigare.

Under de fyra dagarna på ungdomskonferensen lyssnade han och de andra bland annat till panelsamtal om olika dagsaktuella frågor.

– Det var ett stort fokus på minoriteter i världen och på hur de har uppfattat det när kyrkan varit inblandad arbete har lett till förtryck, berättar han. 

Under EYG-dagarna genomfördes de flesta av programpunkterna på engelska, och det var bara vid några få tillfällen som det behövdes översättning.

– Under EYG firade vi inte några gudstjänster, bara gemensam morgonandakt. Men när generalförsamlingen väl drog igång – wow! De hade verkligen lyckats ta vara på olika kyrkotraditioner, och det var körer som sjöng gospel, predikan på arabiska och böner på flera språk. Det var häftigt att få vara med i den gemenskapen, och att allt fanns i en gudstjänst.

Färgkodning

EYG är ett förhållandevis litet sammanhang, så den svenska delegationen utgjorde en högst synlig del av det, och inte bara för att delegaterna delade ut saltlakrits till alla under festkvällen.

– Allt som hände på EYG var nästan alltid på samma plats, berättar Daniel Ardabili-Farshi. Vid några tillfällen kunde gick vi på mindre seminarier som var utspridda i olika kyrkor i Karlsruhe. Det var trevligt, och det fanns många intressanta seminarier.

Daniel Ardabili-Farshi berättar om ett fullt schema och om en generalförsamlingsapp som innehöll mycket information. Under generalförsamlingen blev det också påtagligt att Sveriges kristna råd hade satsat på ungas deltagande.

– Egentligen var det tänkt att alla deltagare på EYG skulle åka hem när generalförsamlingen började, men de som var ansvariga för vår delegation såg till att vi fick vara kvar några dagar till. Kodningen var spännande: jag hade ett vitt nyckelband, delegaterna hade röda, och det fanns fler färger. Det var kul att representera en ung generation!

Den svenska gruppen. Bild: Elin Kakko

”Gör ekumeniken mer folklig”

Vad kan dagarna i Karlruhe innebära för en teologistudent i Sverige?

– Jag kommer att berätta om Kyrkornas världsråd där jag är, absolut, det är jätteviktigt, säger Daniel Ardabili-Farshi. Men jag tror också att vi måste göra ekumeniken mer folklig och försöka lära oss hur andras liturgier ser ut. Ett exempel kan vara ökenmässan som firas på olika platser i hela Sverige och som kommer från den ekumeniska kommuniteten i Bjärka Säby.

Han refererar också till Joel Halldorf och Patrik Hagman som har talat om att unga som har fått möjligheten att besöka andra kristna sammanhang behåller sin tro i större utsträckning.

– Om vi ser till kyrkans historia har inte Kyrkornas världsråd funnits särskilt länge, men det är viktigt att vi är med och verkar för ett ekumeniskt arbete. Det som saknas är ett rotfäste för människors kyrkliga vardag. Jag tror en väg framåt för exempelvis Sveriges kristna råd är att arbeta mer med att ta fram gudstjänstordningar där olika traditioner blir synliga.

___

Ecumenical Youth Gathering

Kyrkornas världsråds ekumeniska sammankomst för ungdomar, Ecumenical Youth Gathering, ägde rum den 27–30 augusti inför den 11:e generalförsamlingen. Båda konferenserna hölls i Karlsruhe i Tyskland. Ungdomsmötet var utformat för att ge unga människor möjlighet att mötas till dialog och samtal, och totalt deltog drygt 400 18–35-åringar från hela världen. Ett av ändamålen med dagarna var att deltagarna skulle framföra ett gemensamt budskap i form av ett brev till generalförsamlingen. Medlemskyrkorna i Sveriges kristna råd tillfrågade unga från sina ungdomsorganisationer. Till slut blev det 11 svenska deltagare från Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan, Svenska Alliansmissionen, SMR och pingstkyrkan. Deras resa och deltagande möjliggjordes genom bidrag från Lunds Missionssällskap och Nathan Söderbloms minnesfond. Sveriges kristna råd organiserade resan i samverkan med Svenska kyrkans på nationell nivå.

Fotnot

Läs också intervjun med Kyrkans världsråds tre svenska centralkommittéledamöter Emma Gunnarsson, Julia Rensberg och Celina Falk i Uppdrag Mission nummer 1 2023 och Emma Gunnarssons krönika i detta nummer!

print