Scroll to top

”Människor är inte spelpjäser”

Jan Egeland. Pressbild: Flyktinghjelpen

Jan Egeland, generalsekreterare i Flyktinghjelpen (Norwegian Refugee Council, NRC), är en av många som har blivit upprörd av att se det drama som har utspelat sig vid gränsen mellan Belarus och Polen under hösten.

– Det är chockerande att se Europas oförmåga att på ett vettigt sätt hantera ett så litet antal flyktingar som de som har fastnat vid den polsk-belarusiska gränsen, sa han i ett uttalande den 11 november. Särskilt som jag just kommer från Iran som tar emot upp till 5 000 afghaner om dagen. Några tusen människor vid Europas östra gräns, och många av dem har flytt undan några av de värsta av de kriser som pågår i världen just nu – det är en droppe i havet när man jämför med det antal människor som lever som flyktingar på andra håll, i länder som är mycket fattigare.
Han kommenterar också den belarusiska strategin:

– Belarus sätt att använda migranter och flyktingar för politiska syften är lika upprörande. Människor som är utsatta är inte spelpjäser som kan användas i en geopolitisk maktkamp. Men detta befriar inte Europa från ansvaret att se till att människor som dyker upp vid gränserna kan söka asyl och bli behandlade på ett mänskligt sätt. Alltför många europeiska länder är fixerade vid att resa murar och lägga ut ansvaret för att skydda människor på flykt på fattigare länder.

Källa: pressmeddelande från Norwegian Refugee Council

print