Scroll to top

”En etisk och andlig fråga”

James Bhagman talar vid COP26. Bild: Marcelo Schneider, Kyrkonas världsråd

Inför COP26 skrev representanter för en rad kyrkor, samfund och andra religiösa rörelser ett gemensamt brev, och under mötet lästes det upp av James Bhagman som är präst och generalsekreterare i The Pacific Conference of Churches.

”Vi befinner oss i ett klimatnödläge. (…) Vi måste reagera med vetenskapens kunskaper och andlighetens vishet – ta reda på mer och bry oss mer om det”, står det i brevet. ”Vi ser idag att klimatförändringar är en etisk och andlig fråga.”

Senare i brevet står det också:

”Som troende människor har vi kallelsen att ta hand om vårt hem, Moder Jord. När vi bryr oss om vård hem tar vi också hand om de mest utsatta, världens fattiga, kommande generationer och de ekosystem som inte har någon egen röst.”

Källa: pressmeddelande från Kyrkornas världsråd

print