Scroll to top

Ny kurs i existentiella samtal

Corinna Friedl. Bild: Svenska kyrkan i Malmö

Tidigare i år genomfördes den första svenska kursen i Clinical Pastoral Education, CPE, i Sverige med stöd från bland andra Lunds Missionssällskap. Corinna Friedl, sjukhuspräst i Malmö, har själv gått kursen i USA och genomförde den i Malmö tillsammans med sjukhusimamen Alen Delic och Röda korset-samtalsledaren Mai Le som är buddhist.

– Inte minst under pandemin har det visat sig att det finns ett stort behov av att lära sig mer om existentiella samtal i en mångkulturell kontext, till exempel på sjukhus eller vårdhem, på samtalsmottagning eller i församling, säger Corinna Friedl.

Nu planeras en repris av kursen, och den ges på heltid under tre veckor med början i mitten av maj. Sista anmälningsdag är 31 januari. För information och anmälan, kontakta sjukhuskyrkan.malmo@svenskakyrkan.se.

print