Scroll to top

Gästfrihet för femteklassare

Martin Wessbrandt, Jonida Vishkurti och Felix Krausz Sjögren vid frågestunden på Islamic Center. Bild: Anna Braw

Längst fram mellan pelarna i gudstjänstrummet på Islamic Center står en stor tv-skärm och lyser vitt. ”Abrahams tält” är texten på den.

Helena Eriksson sitter på huk bland femteklassarna från Hyllievångsskolan och räcker fram en mikrofon.

– Hur många gånger om dagen ber ni? frågar ett av barnen.

Felix Krausz Sjögren har mikrofonen där framme och svarar först:

– Tre.

Sedan räcker han den till Jonida Vishkurti.

– Fem, svarar hon.

Martin Wessbrandt står sist i raden:

– I den kristna kyrkan finns det nunnor och munkar som ber på samma tider varje dag, sju gånger om dagen. Andra kristna gör lite olika.

Helena Eriksson flyttar till nästa uppräckta hand, och nästa, och nästa. Måste man göra något särskilt när man ber? Varför behöver man fasta? Om ni tror på en Gud, varför är ni olika?

Martin Wessbrandt, präst i Husie församling. Bild: Anna Braw

Tre svarar

– Ibland blir det så att många frågor är till bara en av oss, men idag hade vi talat med lärarna i förväg och berättat att det är bra om de uppmuntrar barnen att ställa frågor som vi kan svara på alla tre, berättar Martin Wessbrandt. Då blir det ju istället så att vi pratar väldigt mycket, och vi hinner inte med så många frågor. Det är lite olika. Och det är alltid spännande!

Martin Wessbrandt är komminister i Malmö sedan ett par år och fick samarbetsprojektet ”Abrahams tält” som en del av sin första tjänst. Hans kollega Helena Eriksson är församlingspedagog. Tillsammans med Jonida Vishkurti som är anställd av Islamic Center och Felix Krausz Sjögren och Fredrik Sieradzki som arbetar i synagogan ordnar de varje termin en rad temadagar där femteklassare åker med buss mellan tre gudstjänstrum i Malmö och får höra om likheter och olikheter mellan de tre abrahamitiska religionerna.

Jonida Vishkurti, projektledare på Islamic Center i Malmö. Bild: Anna Braw

”Det behövs i Malmö”

Det började under pandemin när kontakterna mellan moskén, några av Husie församlings medarbetare och synagogan ledde till samtal om vad Malmös skolbarn skulle kunna få lära sig och uppleva om församlingarna kunde samarbeta.

– Jag kom hit till Sverige från Albanien 2014, berättar Jonida Vishkurti, och sedan 2017 är jag anställd här på Islamic Center för att arbeta psykosocialt och med interreligiösa projekt. Det finns också andra som är engagerade här, men jag var med i ”Abrahams tält” redan från början.

Det var inte Martin Wessbrandt eller Helena Eriksson, och inte heller Felix Krausz Sjögren som började arbeta på Judiskt kunskapscenter i synagogan i höstas, men Fredrik Sieradzki har arbetat med studiebesöken där länge och säger att han blev glad när idén dök upp.

– Vi har ju alla tre verksamheter med besök, och i synagogan har vi ett program för mellanstadiet, ”Tradition och identitet”, berättar han. Men det här passade bra in för oss. Det behövs i Malmö. På alla tre platserna använder vi samma rubriker när vi berättar, och det konceptet tror jag är unikt i Sverige.

Frågestund i moskén. Bild: Anna Braw

”Vi får massor av frågor”

Vad är det unika? Jo, att ett kristet samfund, en synagoga och en moské samarbetar med en kommun, Malmö stad, om en temadag där skolbarnen får besöka tre gudstjänstrum och möta företrädare för de tre religionerna först var för sig och sedan tillsammans.

– Vi får massor av frågor, säger Jonida Vishkurti, inte bara från mellanstadieskolor utan från högstadier, gymnasier, högskolor, och vi vill svara, men tiden räcker inte till. Så vi tänkte att vi måste göra något gemensamt för skolorna.

Tillsammans med ett par av medarbetarna i Husie församling läste hon läroplanen. Det är i årskurs 5 som barnen börjar läsa om de abrahamitiska religionerna, och gruppen bestämde sig för att rikta sig till den åldern.

– Det är också då som de börjar bygga egna uppfattningar om saker och ting, säger Jonida Vikhurti. De är uppväxta med något, och så börjar de ställa frågor.

Helena Eriksson, församlingspedagog i Husie församling. Bild: Anna Braw

3 x Abraham

I den film som spelades in under ett tälttak i skuggan av några träd (inte terebinter, men Malmö har ju inte så många sådana) på en gräsmatta mellan moskén och Västra Skrävlinge kyrka dukas ett stort fruktfat upp för ett par mellanstadiebarn. Berättelsen om Abraham och hans gäster berättas av röster och på boksidor.

– Abraham finns ju i alla tre traditionerna, säger Jonida Vishkurti, och vi bestämde att gästfrihet skulle vara vårt tema. Att visa gästfrihet i Malmö.

Helena Eriksson hör till dem som får uppleva den gästfriheten varje gång programmet genomförs.

– Jag har hand om kontakten med skolorna och bokar när de ska komma, och sedan åker jag med i bussen, berättar hon.

Felix Krausz Sjögren, guide på Judiskt kunskapscenter i Malmö. Bild: Anna Braw

Felix Krausz Sjögren, som representerar den judiska församlingen för första gången den här dagen, åkte med förra gången för att lära känna programmet.

Dagen börjar hos Martin Wessbrandt i Kirsebergs kyrka och fortsätter i synagogan. Vid elvatiden svänger bussen in vid moskén, och det blir fruktpaus innan Jonida Vishkurti tar emot inne i bönelokalen. Skolan har skickat med barnen lunch som de äter på innergården eller i Ögårdsskolans gymnastiksal. Det sista passet är frågestunden, och då har Martin Wessbrandt, Felix Krausz Sjögren och Fredrik Sieradzki också kommit.

Kläder och ritualer

Konceptet har varit ungefär detsamma hela tiden – en justering som har gjorts är att grupperna är lite mindre nu än i början. Den här dagen har det bara gått att boka en klass, så det har varit lite lugnare än vanligt.

– Kirsebergs kyrkorum har ju inte så många symboler eller bilder, men jag brukar duka med nattvardssilvret på altaret, och barnen flockas alltid dit när de kommer in, säger Martin Wessbrandt. Idag blev var det några av dem som kom och ville säga något på slutet. Det var lite extra fint.

Han säger att han ganska ofta möter barn som vill berätta hur det är i deras egen kyrka, till exempel en ortodox, att barn som bor i Kirseberg brukar säga att de har varit inne i kyrkan tidigare, och att muslimska barn också ofta är väldigt nyfikna. En pojke kom och frågade om Paul och vad en apostle var, för han hade läst något på en engelskspråkig webbplats.

– Vi är inriktade på det konkreta, den levda religionen, fortsätter Martin Wessbrandt. Vi berättar om kläder och ritualer. Det är en stor styrka att vi som lever det är de som berättar om det. Vi får stanna upp lite i mötet ibland – det är inte säkert att de har mött någon som talar om sin tro tidigare.

Fredrik Sieradzki, verksamhetsansvarig på Judiskt kunskapscenter i Malmö. Bild: Anna Braw

Inte snabbt, utan från hjärtat

– Vi har inte fått en enda negativ kommentar, säger Jonida Vishkurti. Föräldrarna som ringer till skolorna tackar, och rektorerna som hör av sig till oss tackar inte snabbt utan från hjärtat.

– Det är ju inte alla som fyller i enkäten efteråt, men svaren som vi får är överlag väldigt positiva, säger Fredrik Sieradzki.

De betonar att frågestunden är en viktig signal till barnen. Helena Eriksson har uppgiften att se till att så många barn som möjligt får ordet, och de tre i ”frågepanelen” ser till att knyta an till varandra när de svarar.

– När Jonida berättar något säger Fredrik ibland: ”Så gör vi också!”, berättar Martin Wessbrandt. Det blir ett spontant erkännande. Jag hoppas att barnen märker att vi tycker om att mötas och de känner att det finns en respekt i samtalet. Och vi är ju inte experter på varandras traditioner, så vi lär oss mycket!

– Vad behöver man veta för att kunna respektera en klasskompis? Det är det viktigaste, säger Jonida Vishkurti. Och: vad kan vi göra för att visa gästfrihet här i Malmö?

___

Abrahams tält

Temadagen ”Abrahams tält” lanserades 2021 och genomförs i samarbete mellan Svenska kyrkan Malmö (medarbetare från Husie församling), synagogan i Malmö och Islamic Center. Den erbjuds till årskurs fem i alla kommunala skolor i staden. Malmö stad står för busstransporterna och har det pedagogiska materialet på sin webbplats (fritt tillgängligt). Lunds Missionssällskap står för en del av finansieringen. Dagen består av fyra delar: besök i Kirsebergs kyrka, synagogan och moskén och en avslutande frågestund i moskén.

I alla de tre gudstjänstlokalerna tas också grupper emot på mer traditionella studiebesök, och Judiskt kunskapscenter i synagogan erbjuder flera program för olika målgrupper, bland annat ett om jiddisch och ett om förintelsen.

print