Scroll to top

Indien: ”En ny riktning”

Friendship Day-firande i Henry Martyn Institutes grundskola. Bild: Henry Martyn Institute

Storstadsområdet har ungefär lika många invånare som hela Sverige – 2018 beräknades antalet till 9,5 miljoner. Staden grundades i slutet av 1500-talet och fungerar just nu som huvudstad i två indiska delstater, Telangana och Andhra Pradesh. Mer än hälften av de människor som bor här är muslimer, hinduerna är också en stor grupp. Och här finns också kristna som hör till en rad kyrkor och samfund, bland andra den ortodoxa kyrkan, den anglikanska kyrkan och pingströrelsen.

Mitt i denna storstad, Hyderabad, finns Henry Martyn Institute i form av ett högskoleområde med stor trädgård, fem lokala centra, hälsomottagningar, skola, yrkesutbildning och anställda som rör sig i olika sammanhang.

– Det skulle vara omöjligt att starta något nytt så som läget är nu, säger Packiam T. Samuel, men jag är mycket optimistisk. Religionen kan vara det som ställer till det för oss, men den kan också vara det som ger oss möjligheter.

Packiam T. Samuel (i mitten) på besök på ett av Henry Martyn Institutes lokala center i Hyderabad. Bild: Henry Martyn Institute

En ny riktning

Packiam T. Samuel är direktor för Henry Martyn Institute, som fyller 94 år i år och som har fått sitt namn efter en känd brittisk missionär. Han dog ung men hade hunnit arbeta med bibelöversättningar till tre språk och blev ett slags missionärshelgon i den anglikanska kyrkan.

– Institutet grundades i Pakistan, och det var helt inriktat på evangelisation bland muslimer, berättar Packiam T. Samuel. Sedan flyttades det hit på 1970-talet, och här finns det ju många hinduer, så då blev arbetet bredare. Vi fick också den förste indiske direktorn då. Men det var upploppen 1990 som gav oss det uppdrag vi har nu.

Han beskriver sammandrabbningar mellan muslimer och hinduer och drastiska våldshandlingar som den när en moské förstördes.

– Innan dess hade en fråga varit: vart ska institutet röra sig nu? Men efter upploppen fick vi tillstånd att arbeta bland de människor som hade blivit utsatta på olika sätt. Det blev ett nytt uppdrag för oss, det gav oss en ny riktning. Allt växte ur de samtalen.

Henry Martin Institute. Bild: Carl Dahlbäck

Diskuterar inte lärofrågor

Den första kontakten var den med kvinnorna. De arbetade i hemmen medan många av männen var ute på dagarna, och Aman Shanti blev namnet på de insatser som sattes igång i takt med att de berättade om sina familjers utsatthet.

– Vi fick tillstånd att starta en liten skola, säger Packiam T Samuel. Våra fem stadsdelscentra togs väl emot när vi öppnade dem. Vi arbetade mycket med hälsa och hygien, och särskilt med kvinnohälsa – polygami ses som normalt här, till exempel. Och det är fortfarande kontakterna med kvinnor arbetat bygger på. Nio tiondelar av deltagarna och ledarna på våra center är kvinnor.

Han säger att centren redan från början fungerade som platser för dialog mellan olika befolkningsgrupper och religiösa grupper.

– Men vi diskuterar inte lärofrågor. Det har vi lämnat. Alla grupper finns med i vårt arbete nu, och det som pågår är livets dialog.

Samling med bland annat svenska gäster på Henry Martyn Institute (Carl Dahlbäck till vänster). Bild från Carl Dahlbäcks kamera

”Vi är ett mycket-multi-land”

När den här intervjun görs befinner sig Indien mitt uppe i en valrörelse, och när tidningen skickas ut kan valresultatet ha tillkännagetts – eller också kan komplikationer ha tillstött.

– Det är inte lätt, säger Packiam T. Samuel. Indien är som en hel världsdel! Det talas om ett uppdrag, ett språk, en ledare – det stämmer ju inte med det här landet, vi är ett mycket-multi-land. Det skulle bara bli inbördeskrig.

Samtidigt, betonar han, är han optimistisk:

– Majoriteten av majoriteten är ju fortfarande anspråkslösa människor. Och de unga är progressiva. Många muslimska kvinnor är med i arbetet på våra center, och de är så engagerade.

Livets dialog är något som Packiam T. Samuel återkommer till – sedan stödarbetet efter upploppen kom igång är det inte längre mission institutet arbetar med.

– Vi har hållit på med den dialogen i ungefär 35 år nu, så det är långa relationer, säger han. Vi har anställda från alla de olika grupperna. Ibland är dialogen riskabel, ibland blir det starka ord, ibland blir det missförstånd. Men institutet är känt som en fredens plats, och våra medarbetare är respekterade. Att relationen har funnits så länge är betydelsefullt.

___

Packiam T. Samuel och Carl Dahlbäck. Bild från Carl Dahlbäcks kamera

Samarbete med Guds hus i Nacka

Hösten 2019 blev jag inbjuden att följa med en delegation från Kyrkokansliet i Uppsala till Henry Martyn Institute. Det blev inledningen till ett förtroendefullt och inspirerande samarbete mellan mig och institutets direktor Packiam T. Samuel och därigenom också mellan institutet och Guds Hus i Fisksätra.
Våren 2023 hade jag glädjen att få ta emot utmärkelsen hedersdoktor vid Henry Martyn Institute på den årliga examensdagen.

De gemensamma planerna fortsätter, och en grupp unga vuxna från Guds Hus hoppas kunna besöka institutet under nästa år.

Samarbetet och kontakterna med Henry Martyn Institute ger oss nya perspektiv på de olika nationella förutsättningarna i arbetet för fred och dialog i världen.
Carl Dahlbäck, kyrkoherde i Nacka

Henry Martyn tecknad av samtida konstnär. Bild: Wikimedia Commons

Henry Martyn Institute

Henry Martyn Institute i Hyderabad i Indien är uppkallat efter den brittiske prästen, missionären och bibelöversättaren Henry Martyn som arbetade i Indien och Persien under sex år i början av 1800-talet. Han blev bara drygt 30 år och dog i Turkiet på väg hem till England där det var tänkt att han skulle återfå sin hälsa. Innan dess hann han lära sig hindi, urdu och persiska och översätta Nya testamentet till de tre språken (och The Book of Common Prayer till urdu).

I Storbritannien blev han något av en hjälte i missionsrörelsen. Han beskrevs som en modig, osjälvisk och mycket from person, och delar av den anglikanska kyrkan firar hans helgondag den 19 oktober. I Cambridge, där han hade studerat, öppnades Henry Martyn Library 1898. Det blev Henry Martyn Centre 1992 och heter sedan 2014 Cambridge Centre for Christianity Worldwide.

Henry Martyn Institute. Bild: Carl Dahlbäck

Henry Martyn Institute grundades 1930 i Lahore i Pakistan som Henry Martyn School of Islamic Studies. Initiativet och finansieringen kom från brittiska missionsorganisationer, senare också från amerikanska. Institutet flyttades 1938 till Landour och 1940 till Aligarh, 1962 till Jabalpur, 1966 till Lucknow och 1971 till Hyderabad där det ligger nu. 1960 blev det Henry Martyn Institute, och på 1990-talet byttes inriktningen från att vara enbart evangelisation bland muslimer till att innefatta forskning, interreligiösa relationer och försoningsarbete. Sedan 2004 ligger institutet nära Indiens polishögskola i stadsdelen Shivarampally. Här hålls kurser och konferenser, och institutet tar emot studenter på grundnivå och masternivå, doktorander och postdoc-forskare.

Lunds Missionssällskap har beviljat resebidrag till svenska besök på institutet de senaste åren.

print