Scroll to top

Guatemala


Samling för gemensam reflektion

”En vacker del av helheten”

”En vacker del av helheten”

Under rubriken ”Våldsmotstånd och fredslängtan” samlade Kristna Fredsrörelsen och…

Farlig förändring

Farlig förändring

En delvis ny lag innebär stora utmaningar för de...