Scroll to top

Läkarmissionen


Tag

Kenya: ”Förr var det en fest”

Kenya: ”Förr var det en fest”

Emma Bäckström gjorde en fältstudieresa till Kenya för att skriva sin kandidatuppsats. Bild: privat...

Anna Braw december 15, 2022
Lagom varm

Lagom varm

Annika Ekholm Fröding, chef för sjukvårds- och biståndsmaterial på Human Bridge. Foto: Human Bridge...

Anna Braw oktober 9, 2018
Röst åt mineralkrigets offer

Röst åt mineralkrigets offer

På vilket sätt hör vårt behov av den senaste mobiltelefonen ihop med att kvinnor...

Anna Braw mars 24, 2018