Scroll to top

Schweiz: Ekumeniskt laboratorium

Studenterna på det ekumeniska institutet i Bossey hösten 2023 — Ingrid Norén Nilsson sittande längst till vänster på andra raden. Bild: Rhoda Mphande, Kyrkornas världsråd

– Att studera ekumenik i Bossey är som att leva i ett ekumeniskt laboratorium, säger Ingrid Norén-Nilsson.

När den här intervjun görs är hon några veckor in i sin första termin på Kyrkornas världsråds ekumeniska institut. En rad svenskar har studerat där genom åren, flera med stöd från Lunds Missionssällskap, men Ingrid Norén-Nilssons väg är lite ovanlig på två sätt: dels har hon redan arbetat som präst i tolv år, dels sökte hon inte till den terminslånga kursen som de flesta går utan till det ettåriga masterprogrammet.

Ingrid Norén-Nilsson. Bild: Kristoffer Lignell

Lever konkret

– Vi är 33 som har börjat här nu i höst, och vi läser de flesta kurserna tillsammans, berättar Ingrid Norén-Nilsson, men jag läser också teologisk antropologi och en kurs i forskningsmetodologi inne i Genève.

Innan hon började läsa till präst var hon under drygt ett år volontär i den ekumeniska kommuniteten i Taizé, och som teologistudent skrev hon en uppsats i Costa Rica. En masterexamen har hon redan – det är ett behörighetskrav, och hon har till och med kurskamrater som är disputerade – men den utbildning som institutet ger är unik:

– Den är multidisciplinär, och mångkonfessionell, och institutet har nära kontakt med Kyrkornas världsråd i Genève. Men det viktigaste är nog att vi lever det som vi studerar.

Det ekumeniska kapellet i Bossey. Bild: Marcelo Schneider, Kyrkornas världsråd

Tidigare ungdomscenter

Hemma har Ingrid Norén-Nilsson en komministertjänst i Dalby. Hon har också varit med mycket i det ekumeniska arbetet i Lund, särskilt i samarbetet mellan stadens dominikaner och dess domkyrkoförsamling.

Slottet Bossey byggdes på 1700-talet men har medeltida delar och har i modernare tid varit bland annat amerikansk flickskola och förläggning för polska soldater. 1946 köptes det av Kyrkornas världsråd och blev undervisningsinstitut. På bottenvåningen ligger numera det ekumeniska kapellet.

– Det är där vi samlas varje morgon och ber tillsammans, säger Ingrid Norén-Nilsson, så det är där en stor del av det ekumeniska utbytet äger rum.

Leder dagliga bönerna

Dekan på centret är Simone Sinn som undervisar i ekumenisk teologi. Fader Lawrence Imuawadi, som är utsänd av Vatikanen till Bossey, undervisar i bibelvetenskap. Den romersk-katolska kyrkan är inte medlem i Kyrkornas världsråd, men kontakterna är nära och täta, och under böneveckan för kristen enhet är studenterna från Bossey i Rom.

– Här i närheten finns det reformerta församlingar och ett ortodoxt center, Chambésy, och vi åker också på studiebesök till Taizé och Grandchamp, berättar Ingrid Norén-Nilsson.

Andaktslivet på själva slottet är omväxlande eftersom ett moment i en kurs som alla läser, en workshop i praktisk ekumenik, är att leda de dagliga bönerna.

– Det läggs till saker i våra scheman hela tiden. Bossey i sig är litet, men det är många teologer och kyrkoledare som kommer hit på besök och möten, och man kan bli tillfrågad om att säga något. Det är en ny situation för mig fastän jag har varit präst ett tag – som en ekumenisk klättervägg! Man måste ta sats, man får försöka många gånger.

Bossey. Bild: Kyrkormnas världsråd

”Rikedom att vara här”

Examinationsmomenten under masteråret är en hel rad: muntliga tentamina, skriftliga arbeten, aktivitet under föreläsningar och workshops, uppsats, presentation.
– Det vi läser är som en intensivkurs i ekumenisk teologi, både dogmatik och kyrkohistoria, säger Ingrid Norén-Nilsson. I en av kurserna går vi igenom en del av Kyrkornas världsråds dokument.

Hon berättar om något som snabbt blev tydligt för henne:

– I vår kultur finns det en tendens att teologin hamnar på en existentiell och individuell nivå. Här har jag studiekamrater som genast läser in rättviseperspektiv, klimatperspektiv och överlevnad i texterna. Jag har en kurskamrat som är kristen palestinier, en annan från Myanmar … Vi lever enligt den receptiva ekumenikens devis: att ta emot och lära av de andras rikedom utan att förlora sin egen särart. Det är en sådan rikedom att vara här, både akademiskt och andligt.

print