Scroll to top

Nästan ofattbar

Per Harling
Dansa med änglarna – ett halvsekels sångtexter med kommentarer
Wessmans Musikförlag (AF-stiftelsens skriftserie nummer 9)

Jag läser: ”Liten blomma och tysta fjäll …”, ”Du är helig, du är hel …”, ”Vila i din väntan …”, ”För livets skull …” – och genast börjar jag nynna. Textrader och melodislingor kommer tillbaka från läger, internationella konferenser, gudstjänster.

Wessmans ger ut en skatt. Per Harling har sammanställt sina sångtexter. Dansa med änglarna spänner över femtio år och en nästan ofattbar mängd sångtexter. De andas glädje och kamp, sorg och skratt, tårar och leenden, det stora och det lilla, dansen och vilan – ja, som livet och tillvaron är. Ett halvt sekels engagemang för sång och kör och gudstjänst och kyrka och värld.

Det är texterna, men också Per Harlings berättelser om hur texterna kom till, om situationer, möten och sammanhang. Kommentarerna berikar, fyller i och förklarar, ger på något vis en klangbotten.

Dansa med änglarna är en bok att återvända till, att bläddra i, beröras av – ett fotoalbum, eller en dagbok, som får mig att minnas Wilgots spel på sin konfirmation, Ingers glöd och engagemang på internationella konferensen, Mikaels glädje när han dirigerade Träd in i dansen.

print