Scroll to top

En ny väg till kunskap

Den första master-klassen som har studerat på Anafora och på det katolska universitetet i Lyon tar examen. Foto: Anafora

I en trappa står en grupp unga människor med diplom i händerna. En del av dem är festklädda, andra har svart nunnedräkt eller svart koptisk prästdräkt.

De har blivit färdiga med en tvåårig masterutbildning i mänskliga rättigheter och lokal utveckling, Droits de l’homme et développement local, på Université Catholique de Lyon i Frankrike. Genom ett samarbete mellan Anafora och universitetet har unga kopter kunnat gå utbildningen – de senaste åren med undervisning på arabiska på Anaforas utbildningscenter Anastasia.

Det är klart att examensögonblicket måste fotograferas och sättas in i album.

– Det här är en examen som är värd något i hela världen. En akademisk examen som är internationell – det är som en biljett, säger biskop Thomas.

Anafora Community College. Foto: Anna Braw

Glapp för många

Tidigt i Anaforas historia stod det klart att kommunitetslivet och gemenskapen var avgörande steg i livet för en rad unga koptiska kristna. Från den dag när en busslast med unga kvinnor hämtades från biskop Thomas stift för att laga mat åt besökarna på bygget har unga vuxna arbetat hårt på området, och en del av de allra första är med i kommuniteten nu.

– Men vad vi ser bland unga människor här i Egypten är att många inte blir klara med skolan på grund av sin familjesituation. Det är ett stort problem, säger biskop Thomas. Det finns också många som har papper på att de har gått hela gymnasiet men som knappt kan läsa och skriva – för kvaliteten på undervisningen i de statliga skolorna varierar så mycket.

Han ritar ett stapeldiagram på en tavla för att visa utbildningssystemet och det stora glapp som uppstår när många unga människor inte får de kunskaper de behöver och aldrig kan söka kvalificerade arbeten.

”Detta måste vi ha!”

För tjugo år sedan kom några representanter för den koptiska kyrkan till Sverige. Vad borde de få se här? Någon kom på idén att ta dem till Helsjöns folkhögskola i Horred, en av Svenska kyrkans folkhögskolor.

De förstod inte mycket svenska men fick uppleva klassrum med bord och stolar i formationer istället för skolbänkar, motiverade vuxna som elever (fast det heter ju deltagare på folkhögskola), lärare som samtalade istället för att föreläsa, dramaövningar och undervisning där alla deltog med sina erfarenheter.

– Det var sommaren 2000, och Abouna Kirillos utbrast: ”Detta måste vi ha i Egypten!”, berättar Peter Landgren. Ända sedan dess har det varit en dröm för mig också att få vara med och starta en folkhögskolekurs på Anafora.

Sara Hanna, tidigare gäststudent på Helsjöns folkhögskola och nu utbildningsledare för Allmän kurs på Anafora Community College. Foto: Anna Braw

Gäststudenter

Peter Landgren har arbetat som lärare och ledare på Helsjöns folkhögskola i många år, och efter de egyptiska gästernas första besök började han och hans kolleger och klasser ta emot gäststudenter från Anafora.

Sara Hanna var en av dem. Tre månader var hon i Horred, och sedan dess har hon haft många olika arbetsuppgifter på Anafora och läst masterprogrammet i Lyon. Nu är det hon som har undertecknat ansökan om bidrag från Lunds Missionssällskap för en ettårig pilotkurs på Anastasia. Tillsammans med syster Marina kommer hon att vara utbildningsledare för den, och hon kommer också att ha hand om en del av undervisningen.

– Vi har redan flera olika kurser här på Anastasia, berättar hon, både längre och kortare. Några av dem gör vi i samarbete med olika universitet och skolor i andra länder, till exempel en om beroende och missbruksvård.

Den kurs som Lunds Missionssällskap ger sitt bidrag till blir, berättar Peter Landgren, en ungefärlig motsvarighet till Grundläggande vuxenutbildning i det svenska systemet.

Hela vägen

– I den första klassen, med elva deltagare, har vi samlat unga vuxna egyptier som redan bor och arbetar här på Anafora men som inte är klara med grundskolan eller som är här och har gått i skolan men som inte kan läsa och skriva, säger Sara Hanna. Peter Landgren kommer hit för att hjälpa oss igång.

I biskop Thomas stapeldiagram är tre år beräknade för grundskolefärdigheterna och grundskolekunskaperna – läsa, skriva, räkna, mycket samhällsorientering, engelska.

– Och lika viktigt är det ju att bygga upp självförtroende och självkännedom, säger Sara Hanna.

Detta är det första steget för Anafora Community College – community college är ett amerikanskt begrepp för skolor som arbetar med vuxenundervisning – och på sikt finns det rum för fler deltagare, en studiegång upp till studentexamen och vidare till kandidatexamen, internatliv och många möten med Anaforas internationella gäster.

– När vi har kommit hela vägen till kandidatexamen, då kan de fortsätta på masterprogrammet i Lyon, säger biskop Thomas.

Lunds Missionssällskaps anslag täcker det mesta av de extrakostnader som Anafora genom Anastasia tar på sig under det första kursåret.

– Och så hoppas vi att vi tillsammans kan hitta former för att fortsätta utbytet mellan Anafora och Sverige, säger ordföranden Samuel Rubenson. LMS satsar i många sammanhang på att stötta volontärinsatser, och det kan vi göra här också – svenska lärare kan åka till Anafora och vara med i arbetet med folkhögskolekursen kortare eller längre perioder, till exempel.

print