Scroll to top

Jerusalem: ”Jag tänker inte vara rädd”

Sally Azar och biskop Sani Ibrahim ”Barhoum” Azar efter prästvigningen i Lutheran Church of the Redeemer. Bild: Albin Hillert, Lutherska Världsförbundet

En magnifik fest äger rum i Jerusalems kristna kvarter söndagen den 22 januari när Sally Azar som första palestinska kvinna vigs till präst. För den lilla Evangelical Lutheran Church in Jordan and the Holy Land med drygt 3 000 medlemmar är det en stor och betydelsefull dag.

Gudstjänsten inleds med procession genom Gamla staden i Jerusalem ledd av musiker med säckpipor, trumpeter och trummor. Efter dem kommer församlingsmedlemmarna, och sist går över 50 präster och ett 30-tal biskopar. På gatan utanför kyrkan dansar folksamlingen.

De utländska prästerna och biskoparna representerar många av de vänkyrkor som är så betydelsefulla för de kristna i Det heliga landet. Flertalet av representanterna är kvinnor, och det blir en stark markering för de kristna i Jerusalem, men också för andra som ser och hör.

Några kvinnor på gatan kommer fram till processionen när den är på väg in i kyrkan och säger:

– Vi är inte kristna, men detta är stort för oss, det är stort för vårt land. En palestinsk kvinna som tillåts att vara präst. Nu är allt möjligt.

Sally Azar bryter brödet i den första mässa hon celebrerar. Bild: Albin Hillert, Lutherska Världsförbundet

Genusperspektiv sedan millennieskiftet

Sally Azar är född och uppvuxen i Jerusalem där hon sedan barnsben har varit aktiv i ELCJHL, bland annat som söndagsskollärare och diakon. Hon har studerat teologi på Near East School of Theology i Beirut och vid Georg-August-Universität i Göttingen i Tyskland, och hon har flera internationella uppdrag, bland annat som ledamot i Lutherska världsförbundets generalförsamling och styrelsen för ACT Alliance.

Biskop Munib Yunan poängterar att det i år är sjutton år sedan ELCJHL tog beslut om att göra det möjligt för kvinnor att bli präster.

– Att Sally prästvigs är resultatet av att vår kyrka har arbetat hårt med genusperspektivet sedan millennieskiftet, säger han.

Trots sin ungdom har Sally Azar, enligt honom, den integritet och styrka som kommer att behövas.

– Hon kommer att behöva vårt stöd och förböner, säger han, för inte alla i vårt samhälle och i vår kyrka accepterar kvinnor som präster.

– Jag tror inte att det kommer att bli lätt, och jag tänker inte vara rädd, säger Sally Azar. Jag är glad att få vara en del av historien och jämställdheten i min kyrka. Jag vill försöka respektera alla, det är OK att tycka olika. Jag hoppas att jag klarar av att bemöta all kritik med lugn och respekt.

En ny dörr

Biskop Ibrahim Azar lyfter i sin predikan fram vikten av att ord blir handling och säger bland annat:
– Vi är samlade här idag framför allt för att tacka Gud. Genom att ordinera dig, Sally, till pastor i denna församling har Gud öppnat en ny dörr för kyrkans tjänst i Det heliga landet på både kyrklig och social nivå. Vi predikar alltid om rättvisa, och detta är ett konkret steg mot att översätta det vi predikar i konkret handling. Dörren är nu öppen för andra unga kvinnor att tjäna Herren i vår kyrka.

Många välutbildade palestinier, kvinnor som män, inte minst kristna, lämnar landet för att arbeta utomlands eftersom de inte ser någon framtid i Palestina. Unga flyttar för att studera i andra länder.

Lutherska världsförbundets generalsekreterare Anne Burghardt pekar på att Sally Azar kan fungera som förebild för andra unga:

– Hon är ung och har valt att stanna i landet. Hon är en god förebild för unga, för deras hopp inför framtiden. Sally är en förebild i kyrkan och för sitt folk.

Ärkebiskop emerita Antje Jackelén, Sally Azar, Veronica Pålsson och Kristina Lindström. Bild: Albin Hillert, Lutherska Världsförbundet

”Vi vet att det fungerar”

Vigningsbiskop vid den historiska gudstjänsten är Sallys far Ibrahim Azar, som i vigningsbönen med handpåläggning bland annat assisteras av den tidigare lutherske biskopen i Jerusalem Munib Younan och av Svenska kyrkans ärkebiskop emerita Antje Jackelén.

Efter gudstjänsten säger Ibrahim Azar:

– Det är en stor dag för kyrkan att vi viger en kvinna, och det är en stor dag för vår familj att min dotter blir präst och att hon stannar i landet.

– Sedan jag blev präst för fyrtio år sedan har jag mött många som inte trodde att det var möjligt, säger Antje Jackelén. Men i dag ser många att en kvinna kan tjäna som pastor, som biskop, som ärkebiskop. Vi vet att det fungerar och att det rimmar med Bibels budskap.

Kristina Lindström som är präst i Lund och som, liksom en rad andra svenska präster, har rest till Jerusalem för att vara med, säger:

– Sally är en förebild och föredöme för många kvinnor i det palestinska samhället på samma sätt som våra tre första kvinnliga präster, som prästvigdes på palmsöndagen 1960, var för oss i Svenska kyrkan.

– Det var så fint att kunna vara här och dela den här dagen med Sally, att få fira att hon är präst nu och att få be för henne, säger Veronica Pålsson som är präst i Svenska kyrkan i Norge. Det var stort, framför allt som vän men också som ung syster i ämbetet.

Medsystrar

Sally Azars vigning äger rum under den vecka när kristna ber för enhet och fred i världen och i Mellanöstern. Resten av veckan kommer sedan att präglas av konflikten mellan Israel och Palestina, och sammantaget blir denna vecka den blodigaste på många år. Under januari krävs över 40 dödsoffer, de flesta på den palestinska sidan. Det är en stegring av våldet och antalet döda jämfört med föregående år, som sammantaget var det mest dödliga och våldsamma hittills under 2000-talet.

Det är denna verklighet som är de kristnas vardag och som präster och pastorer måste hantera i samtal, i bön, i tro, förtvivlan och hopp tillsammans med sina församlingsbor. Detta delar den nyvigda Sally Azar med sitt folk.

– Och på ett särskilt sätt med mina medsystrar, säger hon.

Som en grundton genom hela gudstjänsten klingar ”Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och lita inte endast till ditt eget förstånd” (Ordspråksboken 3:5), ett bibelord som Sally Azar återkommer till flera gånger under vigningshelgens mottagningar och mingel.

Från biskopar och äldre kolleger har hon under vigningsgudstjänsten fått ta emot många goda råd och bibelord.

– Jag vill försöka leva upp till dem och tänka på dem som tröst och uppmuntran, säger hon.

___

Prästvigda kvinnor i Mellanöstern

Sally Azar är en av fem kvinnor som har vigts till präst eller pastor i Mellanöstern. Palestinska kvinnor har tidigare flyttat till Amerika eller Europa för att studera teologi. En del av dem har blivit präster, men de är inte vigda i Palestina och har inte heller flyttat tillbaka dit.

Den första kvinna som prästvigdes i Mellanöstern och arabvärlden var Rola Adel Sleiman. Hon är född i Libanon av en libanesisk mor och en syrisk far. Efter tiotalet år som teologisk lärare på olika nivåer vigdes hon i februari 2017 och arbetar nu som församlingspastor i Tripoli Evangelical Church inom National Evangelical Synod of Syria and Lebanon (NESSL).

En månad senare vigdes Najla Abou Sawan Kassab för tjänst i samma kyrka. Sedan 1993 har hon som första kvinna haft tillstånd att predika.

Rima Nasrallah är docent i praktisk teologi vid Near East School of Theology i Beirut, disputerad i Amsterdam. Hon blev den tredje som vigdes.

Mathilde Michael Sabbagh är den enda kvinna som har prästvigts i Syrien. Hon vigdes i april 2022 för tjänst i Al-Hassakeh National Evangelical Presbyterian Church.

Dessutom finns det några västerländska kvinnor som tjänstgör i lutherska, reformerta eller anglikanska församlingar – en del av dem har tidsbegränsade uppdrag, andra har flyttat till Mellanöstern.

print