Scroll to top

Mexiko: ”Freden har enat oss”

Padre Marcelo Pérez Pérez leder en manifestation med urfolksorganisationen Las abejas de Acteal 2021. Bild: SweFOR Mexiko

Mexiko har två ansikten. På papperet finns det relativt starka institutionella och rättsliga ramverk för de mänskliga rättigheterna. Samtidigt är landet ett av världens farligaste för journalister och människorättsförsvarare.

En av dem som lever under hot är prästen Marcelo Pérez Pérez i delstaten Chiapas.

Tjugo år med fredsobservatörer

Kristna Fredsrörelsen har haft fredsobservatörer på plats i Chiapas i tjugo år och kan konstatera att situationen i denna sydliga delstat vad gäller de mänskliga rättigheterna, inte minst yttrandefriheten, utgör ett tydligt exempel på Mexikos janusansikte.

Den organiserade brottsligheten gör att våldsspiralerna förvärras, och på grund av detta krymper handlingsutrymmet för Chiapas livaktiga folkrörelser hela tiden.

Här, liksom i övriga Mexiko, har den organiserade brottsligheten en stark informell inverkan på myndigheter lokalt och på delstatsnivå och federal nivå. Tillsammans med den mycket omfattande korruptionen har detta resulterat i en närmast total straffrihet.

Och brottsligheten och straffriheten leder till ett utbrett missbruk av rättssystemet. Obekväma människorättsförsvararare blir tystade genom stigmatisering, och deras verksamhet kriminaliseras.

Gudstjänst i det katolska stiftet San Cristobal de las Casas. Bild: SweFOR Mexiko

Arresteringsorder

Padre Marcelo Pérez Pérez arbetar i det katolska stiftet i San Cristobal de las Casas. År 2020 blev han nominerad till Per Angerpriset för sitt engagemang för urfolks och flyktingars rättigheter och för miljö och rättvisa.

Men eftersom han i ord och handling arbetar i enlighet med de ställningstaganden som Mexiko åtagit sig i internationella konventioner utgör han också en tydlig måltavla för den organiserade brottsligheten. Svartmålningen och hoten har under det senaste året stegrats på ett oroande sätt i lokala etermedier och i sociala medier och kulminerade i somras med en arresteringsorder.

Padre Marcelo Pérez Pérez har fortsatt sitt arbete trots hoten. Bild: SweFOR Mexiko

Pilgrimsvandringar

26 civilsamhällesorganisationer som är verksamma i Mexiko samlades i ett gemensamt upprop, och människor samlades till pilgrimsvandringar genom San Cristobal de las Casas gator och till flera andra närliggande kommuner.

Den katolska kyrkan i Mexiko agerade också, och kardinal Anders Arborelius visade sitt stöd genom ett orosbrev som han riktade till de lokala myndigheterna.

Detta ledde först till spänningar mellan den katolska kyrkan och Mexikos president, Andrés Manuel López Obrador, men senare gjorde han ett uttalande där han stöttade kyrkans appell för nationell enighet mot våldet.

Arresteringsordern kvarstår, men Padre Marcelo Pérez Pérez säger:

”Också människor som inte är troende har uttryckt sitt stöd. Jag har tagit emot brev från människor i Tyskland, Sverige och många andra länder. Freden har enat oss. Jag är beredd att offra min frihet och mitt liv för freden.”

print