Scroll to top

Somalia: Hunger efter demokrati

Ungefär tre fjärdedelar av Somalias befolkning är 30 år eller yngre. Bild: Ismail Salad Osman Hajji Dirir, Unsplash

Under sitt nästa besök i Somalia ska Johan Svensson träffa några av de nyblivna ministrarna.

Somalia har fått en ny regering, och första kabinettet, eller retreaten som det kallas, hålls samtidigt som intervjun. Dagen efter reser Johan Svensson från Nairobi till Mogadishu.

– Vi arrangerar forum för ungdomar där de diskuterar demokrati och ungas deltagande i val och valrörelse, berättar Johan Svensson. Somalia har fem medlemsstater, och vi har genomfört forum i tre av dem. Det är en spännande grej – först en dag med unga kvinnor, sedan en dag för alla 80 ungdomarna, och tredje dagen samtal mellan generationerna där ministrar och äldste och internationella organisationer är med. Det är ett koncept som vi har utvecklat för Somalia. Så jag ska tala med den nya ungdomsministern om det.

Majoritet unga

Somalia är en ungdomsdominerad nation om man ser till befolkningen – minst tre fjärdedelar av den är 30 år eller yngre. Än så länge märks det inte så mycket i politiken, där de flesta som har något inflytande är äldre män.

– Äldre män är en liten minoritet, så det blir demografiskt märkligt att arbeta med dem som är i min ålder, säger Johan Svensson. Ungdomarnas medverkan är en måttstock för demokratin. Och de kanske inte har belastningen från förr.

Somalia och Östafrika är Johan Svenssons arbetsområde sedan länge. På 1980-talet kom han som EFS-volontär till Jalalaqsis flyktingläger. Senare startade han primärvårdsarbetet i Juba Valley, och sedan dess har han arbetat för bland andra Liv och fred-institutet, Inter Peace och Unicef. De senaste fem åren har han varit anställd vid ambassaden i Nairobi, först som så kallad political officer i två år och nu genom Folke Bernadotteakademin som freds- och försoningsrådgivare i Somaliasektionen.

– Utrikesdepartementets uppdrag formuleras i en Somaliastrategi som innebär att vi arbetar med demokratisering, konstitution och fredsbyggande med betoning på kvinnors och ungdomars deltagande.

Ungdomsforum. Bild: Folke Bernadotteakademin

”Jag har en syster i Örebro”

Några dagar före intervjun, den 20 augusti, slutade en terrorattack mot Hayat Hotel i Mogadishu med 21 döda. Att det finns en ny regering kommer inte att innebära att alla Somalias problem försvinner. Men ministrarna verkar villiga att fortsätta samarbeta med Sverige.

– Sveriges största fördel i arbetet här tror jag är att vi tog emot så många somaliska flyktingar, säger Johan Svensson. Jag möter ofta människor som säger ”jag har bott i Arboga”, ”jag har en syster i Örebro”, ”jag känner en i Malmö”.

Tidigare, berättar han, har det gått att säga att nästan en procent av Sveriges befolkning är från Somalia.

– Det betyder också mycket för vårt arbete här att vi har haft ett ganska stort och bra bistånd – det är välkänt, och det finns en bild av att andra länder har en agenda för sitt bistånd och att Sverige arbetar utan baktankar. Men våra baktankar är ju våra värderingar, demokrati och mänskliga rättigheter.

Den form för ungdomsforum som Folke Bernadotteakademin har utvecklat består av en dag för enbart unga kvinnor, en för unga kvinnor och unga män tillsammans och en där de unga möter äldre. Bild: Folke Bernadotteakademin

Konsultationer över hela landet

– Bland de aktiva är jag den som har arbetat längst med Somalia, berättar Johan Svensson. Jag talar somaliska och blir väl mottagen. Den nuvarande presidenten är en av mina före detta kolleger.

Utöver ungdomsministern ska Johan Svensson träffa den minister som har ansvaret för kvinnor och för mänskliga rättigheter och den som har ansvaret för inrikespolitik, federation och försoning.

– Jag vill fråga hur de ser på försoningsprocessen och konstitutionen, säger han. För tre år sedan hade vi konsultationer över hela landet och arbetade med en ram för en nationell försoningsprocess. Den är politisk och social.

Den politiska delen av processen beskriver Johan Svensson som knuten till konstitutionen.

– De måste enas om hur de ska bygga upp landet, om resursfördelning och maktfördelning och säkerhet, säger han. Det är politiskt känsliga frågor. Somalia är ett federalt nationsbygge, och det finns grundläggande frågor om hur makt och finanser ska fördelas och om säkerhetsapparaten, federal polis och inkomster från naturresurser, hamnar och flygplatser – till exempel.

Johan Svensson. Bild: Folke Bernadotteakademin

”Alla ska kunna leva tillsammans”

Den sociala försoningen kan vara både enklare och svårare.

– Det finns en stark tradition av att försöka lösa konflikter här, säger Johan Svensson. När en konflikt blir för smärtsam sätter man sig ner för att lösa den och kommer överens om något. Men Al-Shabaab finns också – det var de som sprängde hotellet häromdagen.

Försoning i somalisk version är något som äger rum mellan grupper snarare än mellan individer, förklarar Johan Svensson, på ”community level”.

– Det är inte bara klanerna det gäller, utan hur alla ska kunna leva tillsammans, säger han. Regeringen lovar att bekämpa Al-Shabaab. Men om man kommer till en punkt när den gruppen är försvagad – hur ska de tidigare medlemmarna kunna införlivas igen?

Rollspelsövning vid ungdomsforum. Bild: Folke Bernadotteakademin

Institutionsutveckling

Det talas om att Somalia behöver en försoningskommission, men enligt Johan Svensson går det inte att kopiera det arbete som gjordes i Sydafrika runt millennieskiftet.

– Det finns nästan ingen som inte har lidit oförrätter här, säger han. I senaten finns flera tidigare krigsherrar, och en av ministrarna nu var med och grundade Al-Shabaab. Hur ska man handskas med det förflutna? Landkonflikterna är en svår sak, och det finns många frågor som inte har kunnat tas upp än.

En annan motsättning som Johan Svensson har lagt märke till är den som uppstår mellan återvändare och människor som har stannat kvar i Somalia hela tiden.

– Några i den nya regeringen tillhör diasporan, och många i den tidigare regeringen gjorde det också. De kanske har fått en bra utbildning utomlands, men de kanske inte riktigt förstår dynamiken i landet. Det viktiga nu är att allt måste hängas upp i institutionsutveckling. Konstitutionen innebär ett grundläggande rättsväsen och andra tjänster som alla har nytta av, till exempel hälsovård och utbildning, men också möjliggörande av ekonomisk utveckling och arbete, framför allt för de unga.

”Det finns en hunger efter direkta val”

Under ett ungdomsforum nyligen fick en rollspelsövning göra det tydligt hur vars och ens förutsättningar påverkar möjligheter.

– Deltagarna stod på rad och fick lappar där deras roller var beskrivna. Någon fick spela en manlig regeringsmedlem ur diasporan, någon en kvinna ur en minoritetsgrupp.

Att ”spela” var att ta ett steg när övningsledaren sa det – alla män ett steg framåt, alla med utbildning ett steg framåt, alla i minoritetsgrupper ett steg bakåt, alla kvinnor ett steg bakåt, alla i diasporan ett steg framåt …

– Det blev ganska grafiskt och uppenbart för ungdomarna hur olika förutsättningar påverkar ens möjligheter att delta i beslutsfattande. Pengar och utbildning ger möjlighet att ta sig framåt. En kvinna i en minoritetsgrupp hamnar längst bak.

Bara tre distrikt i det federala Somalia har haft direkta val. En medlemsstat, Puntland, har kommit lite längre än de andra och arbetar nu för att hålla direkta val i alla distrikt i staten. Och Somaliland, som vill se sig som självständigt, har haft flera direkta val under ett antal år.

– Men du kan inte kandidera om du inte har pengar, säger Johan Svensson. Ungdomarna ligger i lä. Det finns en hunger efter direkta val där alla kan kandidera och där alla kan delta.

___

Folke Bernadotteakademin
Folke Bernadotteakademin (FBA) är Sveriges myndighet för fred, säkerhet och utveckling, arbetar för att bygga fred i konfliktdrabbade länder och räknas som en del av Sveriges bistånd. Arbetet består i att bedriva utbildning, rådgivning och forskning för att stödja freds- och statsbyggande. FBA delar också ut bidrag till civilsamhällesorganisationer som arbetar med frågorna och bidrar med civil personal till fredsinsatser och valobservationsinsatser som leds av främst FN, EU och OSSE.
Källa: FBA:s webbplats

Somalia
Somalia är till ytan nästan en och en halv gånger så stort som Sverige och ligger på Afrikas horn. Befolkningen är närmare 16 miljoner, huvudstaden Mogadishu har närmare 2 miljoner invånare, och en uppskattning är att ungefär 3,5 miljoner somalier bor i andra länder.
Somalia anses vara ett av världens farligaste länder att vistas i. Sverige har ingen permanent diplomatisk representation på plats i landet – ambassadens och Folke Bernadotteakademins medarbetare  är placerade i Nairobi i Kenya och gör regelbundna resor in i landet.
Somalia består av fem delstater. Trots starkt internationellt stöd, inklusive en fredsbevarande styrka från den Afrikanska Unionen (AU), kontrollerar regeringen fortfarande bara delar av landet.

print