Scroll to top

Som att öppna fönstret på våren

En gästfri Gud, en gästfri kyrka
Björn Vikström
Fontana Media

”Var tog gästfriheten vägen?” frågade hon.

Hon hade nyss fyllt 87 och mindes hösten 1944, det år när hon började skolan.

”Vi bodde alldeles vid gränsen, och på andra sidan älven fanns Finland. De kom vandrande.  De kom till oss. Marja kom till oss. Hon var ett par år äldre än jag. I ena handen höll hon sin lillebror, med den andra ledde hon en ko. De blev kvar hos oss. De kom fler, men jag minns aldrig att mamma sa något annat än ’Kyllä tänne mahtuu!’ – nog finns det plats. Det var självklart. Vi delade på det vi hade. Och det fanns alltid tillräckligt.”

Jag läser Björn Vikströms bok om gästfrihet. Jag läser den i en tid när det har blivit enklare att knyta handen än att öppna den och att säga ”gå” istället för ”kom in” och när ”jag” skrivs med större bokstäver än ”du”. En tid när det blir kallare, när rösterna höjs och trycket ökar. När snabba och enkla lösningar allt som oftast handlar om att stänga och hindra istället för att öppna och välkomna.

Gästfrihet är ytterst att möta den andre, att ge plats och utrymme. Den andre är olik. ”Gästfrihet handlar inte bara om att utifrån en trygg position öppna sina dörrar för andra. Gästfrihet bygger på ett ömsesidigt utbyte, där rollerna kan växla.”

Björn Vikström. Bild: Sofia Torvalds

Björn Vikström lyfter fram anledningarna till att han väljer att skriva sin bok: hur kyrkan på ett ärligt och relevant sätt kan möta de sekulariserade, dem som inte delar hennes tro, dem som har en annan tro. Han berättar om gästfrihetens centrala roll i kristen tro, lära och liv, om brister i kristen praktik. Historiskt sett har, enligt Björn Vikström, kyrkornas liv präglats av en stor oförmåga att hantera mångfald och förändring och förhålla sig till dem. Så finns också behovet att diskutera gästfrihetens begränsning.

Hur möter vi gästfriheten i Bibeln? Hur kan vi närma oss den genom religionsfilosofin – att Gud är annorlunda? Kan dogmatik vara gästfri? Gästfrihet och etik? Gästfriheten i en föränderlig tid? Och gästfrihet och eskatologi?

En gästfri Gud, en gästfri kyrka är utmanande bok, en möjligheternas bok att läsa tillsammans, att samtala om. Att läsa den är lite som att öppna fönstret på våren, känna hopp i vind och fågelsång. Jag skriver sällan att ”den här boken kommer att förändra allt” – det ska man vara varsam med – men den här boken skulle kunna förändra mycket.

print