Scroll to top

Oumbärlig för pilgrimer

Sune Fahlgren (red), Anna Karin Hammar, Anna Hjälm, Samuel Rubenson med flera
Pilgrimsfärd för rättvis värld – möten och kyrkorna i Israel och Palestina
Spricka förlag

Att resa till Det heliga landet, Israel/Palestina, landet med de bibliska platserna, landet där Jesus levde, är en speciell upplevelse för många. Det är något som gör att resenärer blir berörda på ett annat sätt än vid besök på andra platser. Många upptäcker att de blir något mer än turister, pilgrimer, som genom sina sinnen möter människor, platser och byggnader.

Den nyutkomna boken Pilgrimsfärd för rättvis värld – möten med kyrkorna i Israel och Palestina vill hjälpa oss pilgrimer att få en bättre förståelse för landet och dess kultur, konflikter och platser och inte minst en förståelse för levd och praktiserad tro. Fokus är de kristna som levande stenar.

Titeln Pilgrimsfärd för rättvis värld uppfattar jag som en programförklaring som vill påminna läsaren om att hon är en resenär som är på väg. Utmed vägen får hon lära känna platser och händelser i forntid och nutid.

Genom de olika artiklarna blir det tydligt att detta är en bildningsbok som i flera avseenden avspeglar omständigheter och förhållanden i Israel/Palestina från maj 2022 till maj 2023. Initiativet till boken kommer från Kairos Palestine Sweden som driver tesen att huvudnyckeln till rättvisa och fred för båda folken är ett slut på Israels pågående ockupation.

Merparten av texterna har i någon form tidigare publicerats i tidningar och tidskrifter. Nu är de uppfräschade och kan läsas och studeras i ett sammanhang tillsammans med några helt nyskrivna texter.

Boken är pedagogiskt upplagd. Steg för steg behandlas frågorna: Varför lära känna de kristna i det heliga landet? Hur upplever de kristna sin situation? Vad ber man Gud om i det heliga landet? Hur ser kyrkolivet ut i Jerusalem? Hur genomföra pilgrimsfärder idag? Vad innebär solidaritet i praktiken?

Bildmaterialet är stort och spretigt inte endast till motiv utan även avseende kvalitet. Det är synd i en annars så gedigen bok, där även bilderna betyder så mycket för läsupplevelsen.

På samma sätt som Erik Beijers Bibelns land – resans mål (1967) och Göran Gunners och Per Wirténs bok Resa på helig mark (1990) varit inspiration och resesällskap för tidigare resenärer har denna bok alla förutsättningar för att bli oumbärlig för vår tids pilgrimer till Det heliga landet och för den som vill resa i läsfåtöljen.

Med tanke på den senaste tidens händelseutveckling i regionen får det till en början bli resor i fåtöljen. Vi hoppas på och ber för en snar fred med rättvisa som stabiliserar läget och som gör det möjligt att åter besöka Det heliga landet. Inte endast för att besöka kyrkor, synagogor, moskéer och minnesmärken utan för att möta människor som bor, lever, älskar och lider där.

print