Scroll to top

Vittna om Guds kärlek

Möte i Sydsudan 2021. Bild: Paul Jeffrey, Life on Earth pictures, Kyrkornas världsråd

Kristna i ungefär 120 länder brukar delta i Böneveckan för kristen enhet, och inför 2024 (den 18–25 januari på norra halvklotet) är det en ekumenisk grupp i Burkina Faso som har förberett böner, bibelstudier, gudstjänstordningar och samtalsmaterial för dagarna. Temat den här gången är ”Du skall älska Herren, din Gud … och din nästa som dig själv …”.

”Arbetet för försoning har (…) försvagats genom andlig utarmning och genom att människor jagar snabba vinster”, står det i förordet. ”När vi ställs inför detta blir uppmaningen att vittna om Guds kärlek ännu mer angelägen.”

Böneveckan har en lång historia och är sedan 1966 ett av de återkommande ekumeniska projekt som Kyrkornas världsråd och den romersk-katolska kyrkan samarbetar om. I Sverige är det Sveriges kristna råd som samordnar arbetet med den.

Källa: Kyrkornas världsråd

print