Scroll to top

Filippinerna: ”Förändringarna fortsätter att påverka vår vardag”

Laarni Salaguintos ena arbetsplats, biblioteket på ACTS i Urdaneta i Filippinerna. Bild: ACTS

Laarni Salaguinto var en av dem som svarade på enkätfrågorna i Uppdrag Missions nummer ”Hur mår själen?”. Eftersom hon skickade ett längre svar publicerar vi det såhär, som en egen artikel.

___

Vilka behov av stöd för psykisk hälsa ser du? Vad kan kyrkan och enskilda kristna göra?

Stress, depression, oro och annan psykisk ohälsa ökade på grund av pandemin. Det uppstod en situation där vi inte kunde följa våra vanliga dagliga rutiner, och förändringen i varje individs tillvaro blev enorm. Våra studenter, som har en enkel livsstil och bor tillsammans på seminarieområdet, påverkades. Livet här består av teori och praktik i kombination – på vardagarna är det teori i klassrummen, och under helgerna är det praktik på fältet eller i församlingarna i närheten – och pandemin förändrade den rutinen också. Studenterna kunde inte omsätta det de hade lärt sig i klassrummen i praktiken. De lät sig inte hindras från att hålla kontakten med församlingarna, de använde sociala medier och andra sätt, för människor behövde ju pastoral omsorg ännu mer än vanligt för att kunna se och hålla fast vid hoppet mitt i pandemin.

De här förändringarna fortsätter att påverka vår vardag, vårt sätt att tänka och vår livsstil. Jag har märkt att ett slags stöd som behövs för psykisk hälsa är att göra fler medvetna om vad det är. Att vara uppmärksam på hur andra människor och vi själva mår är viktigt, inte minst nu när vi är på väg in i ett nytt slags vardagsliv. Alla är inte redo för det, trots att många av oss vill tro det, och vi måste alltid komma ihåg att psykisk hälsa är något av det viktigaste för var och en av oss och något som vi alla måste vara medvetna om. Att det finns experter räcker inte i en tid som den vi lever i – till och med de starkaste bland oss blir påverkade och kan uppleva problem.

Prästseminariet ACTS i Urdaneta i Filippinerna. Bild: ACTS

Kyrkan och enskilda kristna kan göra en stor insats genom att hjälpa människor att se på livet på ett annat sätt. Tro och vishet kan förändra perspektiv. Om vi satsar mer på kamratsjälavård och på samtal med präster och diakoner kan vi göra mycket för människor som befinner sig i svåra situationer. Våra studenter behöver samtal lika mycket som alla andra. De som har läst kursen Clinical Pastoral Education för att kunna arbeta som sjukhuspräster, och mött människor i kris, hjälper till med att ta hand om sina medstudenter. Genom det arbetet, och genom att de får respons från medstudenter och lärare, blir de mer och mer medvetna både om sina egna personligheter och om behoven hos dem de arbetar med. En del av de medstudenter som de samtalar med har hamnat i lägen där de ifrågasätter tron, och våra CPE-studenter försöker hjälpa dem att se hur deras Gudsrelation kan återupprättas och bli starkare.

Många som upplever problem med psykisk ohälsa har också svårt att knyta an till andra människor. En viktig del av stödsamtalen är att lyssna. Att bli lyssnad till kan uppmuntra den som behöver hjälp att öppna sig och slappna av, och det i sin tur hjälper honom eller henne att hitta sig själv, övervinna oron och vända negativa tankar till positiva. När han eller hon börjar förstå och kartlägga sina problem och sin kamp går det att göra mycket. Det kan ta tid, men vi kan stötta och hjälpa, och det går att lösa problem och bli fri från oro och stress.

___

Laarni Salaguinto är bibliotekarie på Aglipay Central Theological Seminary i Urdaneta på ön Pangasinan i Filippinerna och församlingspräst i Nuestra Señora de La Paz Y Buen Viaje i La Paz som hör till Umingan på samma ö.

print