Scroll to top

Församlingar tar emot

Ukrainska flyktingar som just har anlänt till Rumänien. Bild: Albin Hillert, Kyrkornas världsråd

– Jag tror att den senaste siffran vi har fått från FN-håll är att närmare tio miljoner människor har fått lämna sina hem på grund av [kriget i Ukraina], sa Peter Prove vid en pressträff den 23 mars.

Han är Kyrkornas världsråds director för internationellt arbete och hade bjudit in pressen tillsammans med Rudelmar Bueno de Faria som är generalsekreterare för ACT Alliance.

– Det är både flyktingar som går över gränser in i andra länder och internflyktingar, sa Peter Prove.

Rudelmar Bueno de Faria talade om den ökade risken för det som kallas human trafficking, alltså bland annat prostitution och tvångsarbete.

– Vi har hört från medlemmarna i ACT och från kyrkoanställda att den första flyktingvågen mest bestod av människor som har en ordnad ekonomi och goda förbindelser i Europa, berättade han.

I den andra vågen kom många som inte hade det lika gott ställt, och i den våg som väntades när pressträffen ägde rum förutsågs människor med mycket små resurser komma.

– Mottagandet som har organiserats lokalt av kommittéer och församlingar är otroligt varmt och gästfritt, sa Peter Prove.

Källa: pressmeddelande från Kyrkornas världsråd

print