Scroll to top

Trons konsekvenser

Per Kristiansson och Agneta Hansson. Bild: Lennart Hamark

I Malmö har syrenerna precis slagit ut, och vi sitter i köket och pratar om sommarens nummer av Uppdrag Mission, ett nummer med temat ”Gud gör oss djärva!”. Per har precis kommit hem från en prästvigning inom den oberoende kyrkan i Filippinerna, ett land och en kyrka som ligger nära hjärtat för oss båda och där vi har mött djärva kristna. En av de djärvaste var biskop Alberto Ramento.

En av Ramentos präster stöttade sockerbruksarbetare som strejkade på Hacienda Luisita och åkte åkte regelbundet dit för att ge dem själavård och fira mässa med dem. För denna sin mission blev han mördad.

Biskop Ramento, en djärv förespråkare för solidaritet, mänskliga rättigheter och arbetarnas kamp, krävde rättvisa för sin mördade präst. Trots den uppenbara faran försökte han gå till botten med vad som hänt och ta reda på sanningen om vem som låg bakom mordet.

Den 3 oktober 2006 hittades biskop Ramento mördad i sitt hem. Han hade satt sin egen säkerhet, sin bekvämlighet och till och med sitt eget liv åt sidan för att göra det som han visste var rätt. Han blev mördad för att han ställde sig på de svagas sida och gav röst åt dem vars röster hade tystats och ignorerats.

Som hans son har uttryckt det: Alberto Ramento mördades inte bara för att han predikade evangeliet, utan för att han levde som han lärde.

Att leva evangelium är alltid djärvt.

De människor som lyfts fram i det här numret av Uppdrag Mission lever och har levt under väldigt olika förutsättningar. För många av oss som läser är det värsta som kan hända när vår kyrka eller vi själva tar ställning för något att vi blir hånade i ett satirprogram i SVT. För andra människor, runtom i världen idag och genom historien, har trons konsekvenser varit risk för tortyr, förföljelse och död.

Många människor har betalat det priset. Deras djärvhet är svår att föreställa sig för oss, men den är också en konsekvens av vår gemensamma tro.

En tro som är djärv.

Agneta Hansson, styrelseledamot i Lunds Missionssällskap och medlem i Uppdrag Missions redaktionsråd

Per Kristiansson, sekreterare i Lunds Missionssällskap, stiftsadjunkt för teologi och mission i Lunds stift och medlem i Uppdrag Missions redaktionsråd

print