Scroll to top

Uthållighet och mod


Gud, du som är och vill gemenskap,
vi ber om samling i arbetet för ett klimat i balans.
Väck vår och andras vilja att ta ansvar.
Förena alla människor av god vilja i ord och handling
för att världen ska leva.
Gud, du som är kraften och vägen,
vi ber om uthållighet, mod och handlingskraft
när målet känns avlägset.
Bevara oss från uppgivenhet.
Led oss på dina vägar till en hållbar värld
för att världen ska leva.

ur bön av Eva Brunne och Martin Modéus i gudstjänstmaterial från Act Svenska kyrkan

print