Scroll to top

”Vi fortsätter så länge det behövs”

En sändning lastas i Malmö av bland andra elever från Praktiska gymnasiet. Bild: Barnmissionen

Barnmissionen i Malmö har arbetat i Ukraina i 30 år. Vi har personal på plats på Barnmissionens kontor och lager utanför Lutsk i västra Ukraina.

Sedan kriget startade har vårt arbete med humanitär hjälp intensifierats, och vi har skickat bland annat mat, vatten, ”vegomjölk”, kläder, sängar, sjukhusutrustning och rehabiliteringshjälpmedel. Hittills har 40 hjälpsändningar skickats iväg – de senaste med hjälp av elever från Praktiska gymnasiet i Malmö – och Bo Wallenberg, vår generalsekreterare, säger att vi kommer att fortsätta skicka hjälp så länge det behövs.

Varje lastbil rymmer 90 kubikmeter och kan lastas med 20 ton humanitär hjälp. Det innebär att vi sedan kriget började har skickat 780 ton och 3 500 kubikmeter hjälp till Ukraina. En del av hjälpen delas ut till internflyktingar och andra behövande i västra Ukraina, och en del skickas via myndigheternas försorg vidare till behövande i krigszonerna.

Eva Ruderstam, Barnmissionen

print