Scroll to top

Vete och majs

Majsfält. Bild: Jesse Gardner, Unsplash

Ukraina har länge kallats ”Europas kornbod”, men också stora delar av Afrika och Mellanöstern är beroende av matimporter från Ukraina och Ryssland. De två länderna har hittills stått för nästan en tredjedel av världens produktion av vete och en femtedel av den odlade majsen, två grödor som är basföda för miljarder människor. I Östafrika kommer 90 procent av vetet därifrån.

Enligt FN-organet World Food Program står 120 miljoner människor bara i Afrika inför en matkris, och behovet av stöd från WFP är rekordhögt. Ungefär 45 miljoner människor i 43 länder riskerar att drabbas av svält.

– Konflikten i Ukraina är katastrofal för det ukrainska folket men också en katastrof för människor tusen kilometer bort, säger Anne Poulsen som leder WFP:s arbete i Norden. Störningar i exporten av mat till regionen [Östafrika] kommer att förvärra ett redan pressat läge.

Källa: artikel i OmVärlden

print