Scroll to top

I gemenskap med hela skapelsen

”Detta är en bok för dig som vill leva med hopp i klimatkrisens tid” – så inleder Fredrik Ivarsson och Annika Spalde presentationen av den bok de har skrivit tillsammans, Med alla levande varelser (Argument förlag). ”Hoppet säger inte att allt ordnar sig, men att det finns ljus någonstans och att vi får gå åt det hållet.”

Fredrik Ivarsson och Annika Spalde. Bild: Pierre Eriksson

De inleder boken med att bjuda in läsaren att läsa Bibeln och se människans relation till naturen och skapelsen i bibeltexterna, den andra delen består av förslag på vad man kan göra för att öppna sitt hjärta för livets och livsglädjens andlighet, och del tre är en bönbok för daglig bön i gemenskap med hela skapelsen.

Studieförbundet Bilda har försett boken med en samtalsguide.

print