Scroll to top

Vägar, broar, skördar

I slutet av augusti drabbades Pakistan av översvämningar, monsunregn, jordskred och jordskalv. Hem, vägar, broar och skördar förstördes och spolades bort. En tredjedel av Pakistan hamnade under vatten, och stora delar blev helt ödelagda. 950 000 hus, 350 mil väg och 150 broar är skadade eller förstörda. Av de ungefär 33 miljoner människor som räknades som drabbade behövde ungefär 6,4 miljoner akut hjälp och tak över huvudet vid månadsskiftet augusti–september, enligt UNHCR för Sverige, och 500 000 människor hade förlorat sina hem. Många bor just nu i tältläger. Pakistan är också hem för 1,3 miljoner människor som är på flykt från Afghanistan.

– Regn och översvämningar är katastrofala för miljontals människor, säger Filippo Grandi som leder UNHCR. Vi behöver akut stöd från omvärlden och solidaritet med Pakistan i den här svåra tiden.

Källa: nyhetsbrev från Sverige för UNHCR

print