Scroll to top

Naturstig och stadsäng

Anläggningsarbete i Hyllie Park. Bild: Bengt Rasmusson

Alla nationella organisationer inom den kristna naturvårdsrörelsen A Rocha driver egna lokala naturvårdsprojekt, ofta med studiecenter i nära anslutning. Här i Sverige håller det första projektet på att ta form i Malmö – i Hyllie Park anläggs en naturstig och en stadsäng i samarbete mellan KriNa (Kristna för Naturvård i Sverige, en blivande svensk gren av A Rocha), Hyllie Park Trädgård och LONA (Lokala Naturvårdssatsningen).

print