Scroll to top

Psaltarbön med Ukraina

Sedan förra vintern ber många kristna i Ukraina Psaltaren 31 varje dag. Genom bland andra Svenska Bibelsällskapet inbjuder de kristna i andra länder att vara med och be, om möjligt klockan fyra på eftermiddagen. Kyrkomusikern Karin Braw har tonsatt en av de första verserna i psalmen som bönesång, fri att kopiera.

Källa: Svenska Bibelsällskapet

print