Scroll to top

Ukraina: Värme i vinterväder

Mark Mullan, Luthersjka världsförbundets teamledare i Ukraina, på besök i ett hem i Charkiv. Bild: Anatoliy Nazarenko, Lutherska världsförbundet


Inför vintern gjorde United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), FN:s kontor för samordning av humanitära frågor, uppskattningen att 18 miljoner människor skulle komma att påverkas av kriget under de sista månaderna år 2023. Av dem skulle ungefär 12 miljoner behöva humanitärt bistånd. Upp till 6,7 miljoner människor riskerade enligt beräkningarna att fördrivas internt.

Nathalie Töpperwien Blom är Act Svenska kyrkans handläggare för det humanitära arbetet i Ukraina och besökte under hösten kyrkor och andra samarbetsorganisationer i Ukraina.

– Vid flyganfall måste människor snabbt ta sig till gemensamma skyddsutrymmen, och där kan man bli kvar ett bra tag, berättar hon. Då behövs värmekällor. En del flyr västerut och är i behov av boende, andra stannar kvar och behöver hjälp för att överleva vintern. Behoven av generatorer, filtar och varma kläder är stora.

print