Scroll to top

Skola och arbete

Reaktion på den kommande europeiska flyktingkrisen i Zürich i Schweiz i februari 2022. Bild: Ricardo Gomez Angel, Unsplash

När kriget i Ukraina hade pågått i en månad gjorde International Rescue Committee en så kallad behovsbedömning genom att intervjua 400 ukrainare som hade kommit till Polen som flyktingar. Intervjuerna ”visar att det som människor svarar att de behöver mest av allt är ’ett jobb’”, skriver International Rescue Committee i ett pressmeddelande. ”Oavsett om de ukrainska flyktingarna vill stanna i Polen eller återvända till Ukraina så snart som möjligt svarar de att de inte vill vara till last utan direkt börja göra rätt för sig. I utvärderingen framkom också att majoriteten av de svarande är äldre eller ensamma mödrar med barn i Polen [och att de] är angelägna om att hitta arbete för att försörja sina familjer.”

– Över två miljoner människor har flytt till Polen på mindre än en månad, vilket gör detta till den snabbaste flyktingkrisen vi har sett sedan andra världskriget, säger Sofia Klemming Nordenskiöld som är talesperson för organisationen i Sverige. [Det] kommer att behövas resurser under lång tid för att integrera alla dem som förväntas stanna i Sverige, Polen och andra europeiska länder. (…) Att vuxna får börja jobba och barn får gå i skolan är bland det viktigaste för att människor som varit med om trauman från krig – och är på flykt i ett främmande land – ska återfå sitt självbestämmande, kunna integrera sig och börja läka.

(Källa: pressmeddelande från International Rescue Committee)

print