Scroll to top

Sjung med nya vänner

Laudate, omnes gentes (Sjung lovsång, alla länder) ur Taizékommunitetens sånghäfte för mötet i Lviv 2018.

År 2018 bjöd Taizékommuniteten och lokala församlingar in till ett möte för unga vuxna i Lviv i Ukraina. Det sånghäfte som gjordes till mötet går fortfarande att ladda ner från kommunitetens webbplats som pdf-fil att skriva ut som häfte på A4-papper och vika till A5, och där finns sångtexter på ukrainska. Det kan man alltså använda vid gemensamma böner där nyanlända ukrainsktalande är med. Bland sångerna i häftet finns ”Sjung lovsång, alla länder”, ”I min Gud” och ”Gud, du är kärlek”.

Något som kan vara bra att veta är att olika kyrkor och församlingar i Ukraina på senare år har fattat olika beslut om huruvida kyrkslaviskan ska fortsätta användas eller inte, så när det gäller sånger från den ortodoxa kyrkan kan man fråga innan man väljer dem.

print