Scroll to top

”Måste vara ekumenisk”

Andrej Jeftic. Bild: privat


Andrej Jeftić har fått uppdraget att leda Kyrkornas världsråds Faith and Order-kommission. Han är med i världsrådets centralkommitté sedan 2013, och han har tidigare forskat vid universitetet i Belgrad och varit teologisk rådgivare i Churches’ Commission for Migrants in Europe.

– Om vi ska kunna ta Kristi kallelse på allvar, och Guds uppenbarelse, som bara går att förstå om man ser den som något som hände en gemenskap, tror jag att vår teologi måste vara ekumenisk, säger han. Om teologin stängs in innanför gränser som vi föreställer oss, akademiska eller kyrkliga, misslyckas den med att tjäna den värld som Kristus kom för att rädda.

Källa: pressmeddelande från Kyrkornas världsråd

print