Scroll to top

Mässa för fred

Korsveifestivalens invigning med festivalkommittén: Emanuel Furbacken, Petrus Lilja, Johan Pernryd, Caroline Kyhöbäck och Ida Eriksson.
Bild: Kalle Råsmark


Sveriges kristna råds material Ur djupen ropar vi, med bland andra Karin Wiborn och Per Harling i arbetsgruppen, kom ut för snart 20 år sedan och går fortfarande att hämta som pdf-fil på rådets webbplats och att beställa som bok. I somras kom det till användning igen – på den ekumeniska Korsvei-festivalen i Odensbacken nära Örebro firades en fredsmässa enligt ordningen från materialet och med förbön för alla som har drabbats av kriget i Ukraina.

Källa: Korsvei Sverige

print