Scroll to top

Klimatprotest i Karlsruhe

Bild: Mike Du Bose, Kyrkornas världsråd

En del av Kyrkornas världsråds möte i Karlsruhe var ungdomsmötet Ecumenical Youth Gathering (EYG), vars deltagare bland annat ordnade en klimatdemonstration på mötesområdet.

– Det är mycket viktigt för mig att göra fler medvetna om klimatförändringarna, sa Subin Tamang.

Han hade kommit till mötet från sitt hemland Nepal och berättade om hur torkan har fått källor att sina. Detta har drabbat Nepals jordbruk hårt – invånarna är beroende av inhemskt odlat vete och ris, och de båda grödorna är också stora exportvaror.

Ungefär 25 av EYG-deltagarna bildade en klimatgrupp som samlades varje dag för att lyssna till varandras berättelser och planera protesten.

Källa: pressmeddelande från Kyrkornas världsråd

print