Scroll to top

Från Tonga till Alaska

Världsböndagens temabild 2023, skapad av konstnären Hui-Wen Hsaio. Bild hämtad från Sveriges ekumeniska kvinnoråd

”Jag har hört om er tro” var temat för Världsböndagen, World Day of Prayer, i år – den firas alltid den första fredagen i mars. Landet som förberedde den var Taiwan, och de svenska samordnarna, en kommitté inom Sveriges ekumeniska kvinnoråd, berättade om de första bönerna när gryningen kom i Tonga och om hur böndagen avslutades 40 timmar senare i Alaska. Sverige har varit med sedan 1931, och i år samlades deltagare på ungefär 150 platser i landet. I Sverige samlas det också in en kollekt som bland annat går till stipendier för unga kvinnors yrkesutbildning i låginkomstländer. Nu förbereder Palestina 2024 års bönedag med de första verserna i Efesierbrevet 4 som tema.

Källa: Sveriges ekumeniska kvinnoråd och World Day of Prayer

print